2018 Langezwaag

21.1 km.
33 Marieke Zandvliet Langezwaag 1.41.58
16.1 km.
15 Carlos Fidalgo Langezwaag 1.08.12
20 Eddie v.d.Tuin Langezwaag 1.11.53
43 Karim Pastoor Langezwaag 1.20.39
66 Coby de Jong Langezwaag 1.28.14
10 km.
32 Klaas Oeds Huisman Langezwaag 46.39
33 Lisa Glazema Langezwaag 46.44
34 Abe Glazema Langezwaag 46.50
38 Wietse v.d.Ende Langezwaag 47.54
45 Niels de Vries Langezwaag 49.40
49 Robin Pryke Langezwaag 51.13
65 Aize Dijksma Langezwaag 54.26
104 Alida Haaijer Langezwaag 1.03.31
115 Louise Calis Langezwaag 1.09.32
5 KM.
12 Jan Oord Langezwaag 24.19
21 Rienk v.d.Meer Langezwaag 28.19
27 Jelco v.d.Tuin Langezwaag 29.04
28 Thomas Kloosterman Langezwaag 29.05
35 Bareld v.d.Meer Langezwaag 30.25
42 Jetty Haaijer Langezwaag 31.48
43 Sonja Groen Langezwaag 31.49
46 Jantine Rozenberg Langezwaag 33.51
52 Pietsje v.d.Spoel Langezwaag 36.17
53 Dinie Bronkhorst Langezwaag 36.17
55 Wendy Bos Langezwaag 37.12
2 km.
2 Mats eekhof Langezwaag 10.06
3 Jelte Eppinga Langezwaag 10.26
4 Tieme Huisman Langezwaag 10.43
6 Amara Tiggelman Langezwaag 11.17
7 Jarno v.d.Meer Langezwaag 11.19

2018 Totaal

21.1 km.
1 Riekele Kobes Heerenveen 1.12.21
2 Rob Vijver Hichtum 1.15.49
3 Jan Albert Veenema Sneek 1.21.19
4 Rene Bruinsma Tynje 1.24.06
5 Andreas Wierda St.-Johannesga 1.25.23
6 Sieds Wiersma Drachten 1.26.52
7 Pieter Jan Kooi Loppersum 1.27.13
8 Johannes v.Raalte Dearsum 1.28.00
9 Vincent Radewalt Zwolle 1.28.27
10 Harry Dommerholt Nijverdal 1.28.53
11 Rick v.Gerwen De Knipe 1.29.12
12 Richard v.d.Wal Leeuwarden 1.29.57
13 Wouter den Dekker Heerenveen 1.29.59
14 Albert v.d.Ziel Berltsum 1.29.59
15 Ytsen de Boer Steenwijk 1.32.19
16 Daan v.d.Geest Stiens 1.33.00
17 Jasper Keizer St.-Annaparochie 1.33.27
18 Hayov.d.Velde Heerenveen 1.34.32
19 Wouter v.d.Meer Leeuwarden 1.35.12
20 Hans Versteeg Wolvega 1.35.15
21 Henk Ruiter Sneek 1.35.17
22 Tom Best Wolvega 1.35.34
23 Simon Speelman Sneek 1.36.58
24 Arjan Kreuze Assen 1.37.35
25 Lammert Wolters Drachten 1.40.06
26 Mark Jansen Heerenveen 1.40.31
27 Rink de Vries Burgum 1.40.48
28 Tonnie Schokker De Blesse 1.40.54
29 Bart v.d.Veen Zwagerbosch 1.40.59
30 Luuk Kruizinga Aduard 1.41.45
31 Willem Biemolt Utrecht 1.41.47
32 Erika Broekema Hoogkerk 1.41.58
33 Marieke Zandvliet Langezwaag 1.41.58
34 Marijke Westra Leeuwarden 1.42.34
35 Paul Pultrum Luxwoude 1.43.19
36 Murk Postma Oudehaske 1.43.37
37 Frans Haitsma Leeuwarden 1.44.25
38 Lieuwe v.d.Berg Roden 1.45.01
39 Andries Tolman Oldeholtpade 1.45.26
40 Rudy Miedema Heerenveen 1.45.52
41 Menno Bakker Franeker 1.46.06
42 Aise Bouma Kimswert 1.46.28
43 Niels Blaauw Leeuwarden 1.48.31
44 Inge v.Schaick Leeuwarden 1.48.31
45 Marcel Kuin Olterterp 1.48.54
46 Gert Teunissen Rijssen 1.49.19
47 Jappie Walstra Tynje 1.49.31
48 Bernard Wilkens Ureterp 1.49.43
49 Johan Beintema Leeuwarden 1.50.58
50 Peter Faber Leeuwarden 1.51.02
51 Remco Puister Oranjewoud 1.51.15
52 Martijn Otten Heerenveen 1.51.15
53 Johan v.Noordenburg Jubbega 1.51.19
54 Jackny v.Dieren Meppel 1.51.19
55 Siem Venema De Knipe 1.52.51
56 Dirk Hoekstra Frieschepalen 1.53.54
57 Yde Haarsma Snits 1.54.07
58 Eelco de Groot Assen 1.56.18
59 Els ter Schure Beetsterzwaag 1.56.19
60 Berber de Roos Groningen 1.56.24
61 Alinda Kiel Wolvega 1.58.21
62 Ina v.d.weide Burgwerd 1.58.27
63 Herman v.d.Donk Grootegast 1.58.47
64 Leo v.d.Meer Harkema 1.58.56
65 Karst Anema Stiens 2.01.15
66 Reinder Tel Surhuizum 2.06.22
67 Durk v.Tuinen Workum 2.10.01
68 Pieter Cremer Gorredijk 2.10.44
69 Anke Peterson Leeuwarden 2.12.55
70 Bonne de Haan Twijzelerheide 2.12.55
71 Ienskje v.d.Weg Ouwsterhaule 2.16.53
72 Meine Hoitsma Kollum vrijwillig
73 Marcel Bomas Leeuwarden vrijwillig
74 Rink Post Appelscha vrijwillig
16.1 km.
1 Jan Sytze Jonker Hemrik 55.44
2 Folkert Visser Burgum 1.01.24
3 Marco Leeverink Bolsward 1.02.29
4 Roelof de Roos Leeuwarden 1.03.39
5 Dorus Wolthekker Nietap 1.04.16
6 Marjan Andringa Marrum 1.05.03
7 Willem de Haan Garyp 1.05.46
8 Klaas Kroese Scharnegoutum 1.05.48
9 Ate Bijlsma Garyp 1.06.13
10 Harmen Jorritsma Jore 1.07.14
11 Sandra Sikkema Drachten 1.07.21
12 Stefan v.d.Wal Drachten 1.07.47
13 Teade Rispens Heerenveen 1.07.53
14 Theo Groenendijk Ravenswoud 1.08.00
15 Carlos Fidalgo Langezwaag 1.08.12
16 Siem Hiemstra Appelscha 1.08.22
17 Rik de Groot Lemmer 1.08.51
18 Willem Koet Heerenveen 1.10.52
19 Harold Brouwer Heerenveen 1.11.34
20 Eddie v.d.Tuin Langezwaag 1.11.53
21 Jaap Vink Bitgum 1.12.01
22 Ilse Jepkema Gorredijk 1.12.46
23 Ilya Groot Roden 1.13.35
24 Joop v.Ginkel Broeksterwoude 1.14.16
25 Melchior Ram Harlingen 1.14.49
26 Lammert v.d.Veen Hemrik 1.14.52
27 Marcel Pruijt Zuidlaren 1.15.03
28 Jan v.d.werf Oentsjerk 1.15.25
29 Klaas Willem Zwaagstra Sneek 1.15.25
30 Klaas Hoekstra Heerenveen 1.15.37
31 Piet Steefkerk Boelenslaan 1.15.48
32 Johannes Meijer De Knipe 1.16.04
33 Wim Ammeraal Leens 1.16.08
34 Dick Metselaar Meppel 1.16.27
35 Wilma van Galen Wolvega 1.16.53
36 Henk Sijbranda Ureterp 1.17.31
37 Brenda de Jong Drachten 1.17.36
38 Eddy Grootemaat Gorredijk 1.18.20
39 Sjouke Otten Gorredijk 1.18.44
40 Edwin Boevé Mildam 1.19.06
41 Jos Bruin St.-Nicolaasga 1.20.25
42 Klaas Jan Huizing Leeuwarden 1.20.25
43 Karim Pastoor Langezwaag 1.20.39
44 Henk Popken Appelscha 1.20.56
45 Martin Noppert St.-Johannesga 1.21.27
46 Wolter Jan Fonk Bontebok 1.21.49
47 Jan Dijkstra Stiens 1.22.12
48 Eddie Schippper Drachten 1.22.23
49 Erik v.d.Pol Opeinde 1.22.43
50 Tjeerd Visser Franeker 1.22.45
51 Hans de Weerd Drachten 1.22.49
52 Jaap Dijkstra Franeker 1.23.28
53 Nanne Heida Mildam 1.23.33
54 Pieter v.Dijk Oudeschoot 1.23.43
55 Wieger v.Keulen Leeuwarden 1.24.06
56 Sint Smeding Leeuwarden 1.24.27
57 Harm de Boer Heerenveen 1.25.30
58 Louis Bakker Leeuwarden 1.26.05
59 Sjirry Beyaard St.-Nicolaasga 1.26.12
60 Wiebe de Vries Appelscha 1.26.29
61 Adrie Hartholt Appelscha 1.26.29
62 Robert Zijlstra Boelenslaan 1.26.54
63 Johan Feenstra Sneek 1.27.18
64 Sjoerd Holtrop Leeuwarden 1.27.58
65 Mink v.d.Weg St.-Nicolaasga 1.28.02
66 Coby de Jong Langezwaag 1.28.14
67 Jeen Bruinsma Katlijk 1.28.28
68 Willeke Stel Heerenveen 1.28.44
69 Bea Dijkstra Stiens 1.28.55
70 Klaas Halma Gaast 1.29.28
71 Lieuwe Dijkstra Appelscha 1.30.17
72 Duco Zijlstra Lekkum 1.30.17
73 Winanda Dijkstra Drachten 1.30.17
74 Frank Derkstal Heerenveen 1.30.23
75 Marja v.d.Werf-Zoer Joure 1.31.09
76 Roelof Dijkstra Stiens 1.31.14
77 Betty v.d.Laan Joure 1.31.47
78 Bouke Fennema Britsum 1.34.32
79 Marleen Tromp Drachten 1.35.19
80 Inge Helder De Knipe 1.35.20
81 Linda Peereboom Amsterdam 1.35.49
82 Klaas Peereboom Heerenveen 1.35.49
83 Tjitske Kooistra Lelystad 1.36.58
84 Henk Kooistra Lelystad 1.37.09
85 Derrien Gerbens Heerenveen 1.37.14
86 Wiebren Couperus Rottum 1.37.48
87 Willy de Jong Leeuwarden 1.38.24
88 Leo Versteeg Franeker 1.41.55
89 Ina Veenstra St.-Nicolaasga 1.45.57
90 Gerard Houbein Franeker 1.47.50
91 Teun v.d.Meij Tzum 1.53.52
92 Jeffrey Poort Gorredijk 1.55.02
93 Hans Helder De Knipe 2.00.05
10 km.
1 Ynte Lemstra Lemmer 35.09
2 Geale Simon Postma Kollum 36.26
3 Gerrit Pijpker Bakkeveen 36.46
4 Johan Hoogeveen Boornburgum 37.41
5 Marco Massink Haren 37.58
6 Jetze Reijenga Gorredijk 38.19
7 Sytse Bosma Lippenhuizen 38.44
8 Michiel Hornstra Luxwoude 38.46
9 Mark Landman Willemsoord 40.53
10 Sid Overdijk Buitenpost 40.55
11 Anne Oenema De Blesse 41.01
12 Rik Russchen Heerenveen 41.03
13 Onno Hiemstra Appelscha 42.01
14 Jan Anne Postma Zwagerbosch 42.07
15 Nienke Wolda Wolvega 42.11
16 Richard Touber Stiens 42.15
17 Roelof v.Marrum Drachten 42.25
18 Wilco Berga Terwispel 42.38
19 Kevin de Kroon Gorredijk 43.13
20 Jan Douwe Zuidema Damwâld 43.20
21 Tieme Jogsma Heerenveen 43.42
22 Jikke v.d.Berg Nijbeets 44.05
23 Jan Uiterwijk Mildam 44.36
24 Wilgert Kamp Nijverdal 44.53
25 Hendrie v.d.Werf Bolsward 45.08
26 Chris Draijer Oudega 45.08
27 Bert bij de Leij Gorredijk 45.13
28 Simone Binnema Eenrum 45.32
29 Wijtse Beetstra Drachten 45.33
30 Harm Veenstra Gorredijk 45.53
31 Sijtse Jansma Harlingen 46.16
32 Klaas Oeds Huisman Langezwaag 46.39
33 Lisa Glazema Langezwaag 46.44
34 Abe Glazema Langezwaag 46.50
35 Ferdinand Sterkenburgh Oldeholtpade 47.07
36 Cor v.Sluis Franeker 47.29
37 Jildert Visser Assen 47.49
38 Wietse v.d.Ende Langezwaag 47.54
39 Diana v.Schijndel Steenwijk 48.13
40 Evert Duipmans Gorredijk 48.15
41 Jan Rinzema Heerenveen 48.19
42 Hendrik Oosterhoff Heerenveen 48.29
43 Miriam Brandsma Sneek 48.53
44 Pieter de Jong Jubbega 49.05
45 Niels de Vries Langezwaag 49.40
46 RiaLeeverink Bolsward 49.47
47 Domien Mulder Joure 49.52
48 Ludo Rinzema Heerenveen 50.26
49 Robin Pryke Langezwaag 51.13
50 Freddy Venema Wergea 51.27
51 otto de Boer Leeuwarden 51.39
52 Sjouke Touber Stiens 51.39
53 Keimpe Jager Dronrijp 51.39
54 Sicco Ringia Gorredijk 51.39
55 Henk de Vries Terwispel 51.57
56 Hans Nagtegaal Grou 52.07
57 Wytske Valkema Joure 52.23
58 Sonja v.d.Berg Noordwijk 52.24
59 Grietus Veenstra Steenwijkerwold 52.39
60 Henk Berends Assen 52.54
61 Saakje Regnerus Broeksterwoude 53.08
62 Kerst jonkman Oudehorne 53.11
63 Sippie Roukema Rotstergaast 53.15
64 Piet Kerstholt Groningen 54.14
65 Aize Dijksma Langezwaag 54.26
66 Jacob Dijkstra Bitgummole 54.25
67 Wiebren Spieker De Knipe 54.30
68 Bertus Jaarsma Heerenveen 54.57
69 Jan Miedema Joure 55.09
70 Robert Prins De Westereen 55.25
71 Fedde Beijert Ureterp 55.26
72 Bram Molenaar De Knipe 56.10
73 Gerben Brouwer Snits 56.26
74 Jaap Sikkema Jubbega 56.29
75 Johan Zwerver Goutum 56.31
76 Sietse Sietsma Heerenveen 56.39
77 Jitske Oenema Oudeschoot 56.42
78 Joan Hiddenga Wolvega 57.10
79 Wim Haarsma Heerenveen 57.15
80 Wolter zuid Heerenveen 57.15
81 Kees Kootstra Lippenhuizen 57.45
82 Gerard Donker Tjalleberd 57.49
83 Evelien Mandemaker Nieuweherne 58.21
84 Boukje Efdé Jirnsum 58.23
85 Bert Haarsma Heerenveen 58.59
86 Arnold de Wolff Heerenveen 58.59
87 Sarina Jannes Leeuwarden 59.41
88 Anneke Regnerus Marrum 59.41
89 Edsel Sambro Heerenveen 1.00.03
90 Aad v.d.Burg Easterlittens 1.00.03
91 Marieke de Vries Woudsend 1.00.14
92 Wietske Korenstra Koudum 1.00.14
93 Minke Oord Joure 1.00.27
94 Jan Panhuis Leeuwarden 1.01.12
95 Henny Hoekstra Rottevalle 1.01.16
96 Johan Zijlstra Leeuwarden 1.01.25
97 Rinze Kootstra Harlingen 1.01.49
98 Inge Kools Leeuwarden 1.01.53
99 Karin de Vries Heerenveen 1.02.16
100 Aafke Keizer-Zijlstra St.-Annaparochie 1.02.32
101 Wybrand de Groot Veenwouden 1.02.44
102 Jolanda Nijenhuis St.-Annaparochie 1.02.44
103 Thijs de Jong Lippenhuizen 1.02.47
104 Alid Haaijer Langezwaag 1.03.31
105 Helena terpstra Gorredijk 1.03.46
106 Tessa Smeding Leeuwarden 1.04.45
107 Foeke Idzinga De Wilgen 1.04.52
108 Fred v.elteren Leeuwarden 1.05.00
109 Edith Slager Wolvega 1.05.32
110 Anneke Sijtsma Goutum 1.05.45
111 Tineke Klei De Knipe 1.06.04
112 Willem de Vries Rinsumageest 1.06.58
113 Gerke Veenstra Damwâld 1.06.58
114 Patricia Vos Gorredijk 1.09.32
115 Louise Calis Langezwaag 1.09.32
116 Masja de Boer Oudeschoot 1.09.41
117 Piety Bleeker Gorredijk 1.09.41
118 Hilda Meijerhof Appingedam 1.09.50
119 Patrick Dijkhuizen Sneek 1.11.33
120 Sietske v.d.Bij Jirnsum 1.11.33
121 Cora v.d.Donk Grootegast 1.14.26
122 Marrit de Vries Drachten 1.16.44
123 Lies de Vries-Groen Broeksterwoude 1.17.23
124 Mattie de Boer Appelscha 1.17.23
125 Reinder Sinnema Leeuwarden 1.17.23
126 Jippe Bokma Leeuwarden 1.17.23
127 Herman Hoekstra Goutum-Sud 1.17.23
128 Thijs Hofstra Wijtgaard vrijwillig
129 Martine Sijtsma Mantgum vrijwillig
130 Theo Runia Leeuwarden vrijwillig
5 KM.
1 Martijn Toering Tjalleberd 19.24
1 Cornelis Zijlstra Franeker 19.42
2 Henk Veenstra Gorredijk 19.48
3 Timo Schraa St.-Anna 19.57
4 Marthijs Pultrum Luxwoude 20.02
5 Tom Bodde Slochteren 20.52
6 Renske de Vries Sneek 21.27
7 Jolien Bandstra St.-Anna 21.56
8 André Kerbof Gorredijk 22.05
9 Louwrens Tolman Lippenhuizen 22.17
10 Martin Talstra Beetgum 23.46
11 Rinze v.d.Brug Gorredijk 24.16
12 Jan Oord Langezwaag 24.19
13 Adrie Hoks Joure 24.32
14 Evert Rodenhuis Leeuwarden 24.37
15 Dora Mohr Essen (D) 24.54
16 Tjibbe Bosma Lippenhuizen 26.07
17 Jaap Brandenburg Tjalleberd 26.51
18 Jolanda Smedinga De Knipe 26.53
19 Geeske Hibma Jonkerslân 27.10
20 Elizabeth Beukens Sneek 27.10
21 Rienk v.d.Meer Langezwaag 28.19
22 Karin Sijbranda Hommerts 28.56
23 Auke jongsma Heerenveen 28.57
24 Bjorne Jongsma Heerenveen 28.59
25 Monique Tjeerdema Heerenveen 29.00
26 Folkert v.d.Veen Burgum 29.02
27 Jelco v.d.Tuin Langezwaag 29.04
28 Thomas Kloosterman Langezwaag 29.05
29 Dirkje Bouma De Knipe 29.06
30 Klaas Sijbranda Hommerts 29.37
31 Adri Sluis Mildam 29.39
32 Feinette Brouwer Gorredijk 29.43
33 Kasper Lubbers Leeuwarden 29.50
34 Anneke v.d.Zwaag Leeuwarden 29.50
35 Bareld v.d.Meer Langezwaag 30.25
36 Lianca Dijkstra Sneek 30.45
37 Sanne Knol Hemrik 30.48
38 Henk Boorsma Gorredijk 30.48
39 Fenke Rond Jubbega 30.48
40 Gerard Bos Bontebok 31.08
41 Nanda Knipping Gorredijk 31.30
42 Jetty Haaijer Langezwaag 31.48
43 Sonja Groen Langezwaag 31.49
44 Judy Bakker Gorredijk 32.56
45 Karlijn Kerbof Gorredijk 33.21
46 Jantine Rozenberg Langezwaag 33.51
47 Niela v.d.Bij Noordwolde 34.30
48 Wia Siebenga Bontebok 35.08
49 Anneloes Rotteveel Bontebok 35.08
50 Anja Jongsma Oudehorne 35.16
51 Lisette Kooistra 3 honden Harlingen 35.31
52 Pietsje v.d.Spoel Langezwaag 36.17
53 Dinie Bronkhorst Langezwaag 36.17
54 Meindert Roosjen Leeuwarden 37.00
55 Wendy Bos Langezwaag 37.12
56 Klaas Duits Sneek 37.24
57 Jan v.d.Hoek St.Anna 56.24
58 Theo Runia Leeuwarden vrijwillig
59 Pieter v.d.Bij Jirnsum vrijwillig
2 km.
1 Maxwell Bayer Huizen 7.39
2 Mats eekhof Langezwaag 10.06
3 Jelte Eppinga Langezwaag 10.26
4 Tieme Huisman Langezwaag 10.43
5 Hylke Tassehayof Jonkerslân 11.05
6 Amara Tiggelman Langezwaag 11.17
7 Jarno v.d.Meer Langezwaag 11.19
8 Luuk Jongsma Heerenveen 11.18
9 Ytsen Tassebayof Jonkerslân 12.05

2017 Langezwaag

Plek Naam Plaats Tijd
16.1 km
9 Carlos Fidalgo Langezwaag 1.09.48
14 Eddie v.d.Tuin Langezwaag 1.12.19
27 Abe Glazema Langezwaag 1.19.36
29 Auke hijlkema Langezwaag 1.20.17
50 Coby de Jong Langezwaag 1.28.50
57 Geertje Hijlkema Langezwaag 1.38.36
10 km
15 Richard v.Veenendaal Langezwaag 42.08
32 Niels de Vries Langezwaag 46.34
44 Klaas-Oeds Huisman Langezwaag 47.59
46 Wietze v.d.Ende Langezwaag 48.19
65 Johan de Boer Langezwaag 51.36
125 Alida Haaijer Langezwaag 1.06.26
127 Bodisco Woudstra Langezwaag 1.06.38
5 km
9 Jan Oord Langezwaag 23.25
12 Gerbrig Kramer Langezwaag 23.38
14 Thomas v.d.tuin Langezwaag 24.08
17 Aize Dijksma Langezwaag 24.57
33 Lidwina Hoekstra Langezwaag 27.35
39 Lisanne Siebenga Langezwaag 29.23
43 Rienk v.d.Meer Langezwaag 30.20
47 Krista Harmelink Langezwaag 30.42
48 Bareld v.d.Meer Langezwaag 30.54
50 Monique Jansma Langezwaag 31.04
51 Henriette Haanstra Langezwaag 32.03
66 Louise Calis Langezwaag 33.39
69 Gerda Idsinga Langezwaag 34.40
70 Hilda Haanstra Langezwaag 34.48
74 Dinie Lap Langezwaag 35.11
75 Annelies Siebenga Langezwaag 35.21
77 Pietsje v.d.Spoel Langezwaag 35.50
2 km
5 Thomas Kloosterman Langezwaag 9.19
6 Jelco v.d.Tuin Langezwaag 9.29
7 Mats eekhof Langezwaag 9.45
8 Ankie Sietzema Langezwaag 10.22
9 Jenna Sietzema Langezwaag 10.23
10 Jelke Huisman Langezwaag 10.38
11 Amara Tiggelman Langezwaag 11.07
12 Inge Talman Langezwaag 11.07
14 Jelte Eppinga Langezwaag 12.35
15 Jarno v.d.Meer Langezwaag 12.36
16 Hinke Boersma Langezwaag 12.56
17 Elina Voolstra Langezwaag 13.12
18 Harie Idzerda Langezwaag 13.57
19 Ytsen Tassenbajof Jonkerslân 14.12
20 Hylke Tassenbajof Jonkerslân 14.31

2017 Totaal

Uitslagen 8 van Langezwaag 2017 11-02-2017 Org. SV Langezwaag-SV Friesland.

21.1 km.

1 Jan Pullen Hardenberg AV Spurt’88 1.16.36 MSE.01
2 Henri Veldman Bontebok AV Heerenveen 1.19.59 M50.01
3 Pieter-Jan Kooi Loppersum Geen 1.23.37 M40.01
4 Marco Leeverink Bolsward Horror 1.27.05 MSE.02
5 René de Boer Utrecht AV Hellas 1.28.01 MSE.03
6 Jippe Jongsma Gorredijk Geen 1.28.05 MSE.04
7 René v.d.Beek Hardenberg AV Spurt’88 1.28.59 MSE.05
8 Ate Bijlsma Garyp AV Athleta 1.30.11 M40.02
9 Samme Steenstra Joure AV Heerenveen 1.30.30 M40.03
10 Rick v.Gerwen De Knipe Geen 1.32.49 MSE.06
11 Wouter v.Dekker Heerenveen AV Heerenveen 1.33.39 M40.04
12 Huib-Jan Imbens Wirdum SV Friesland 1.34.42 M50.02
13 Jasper Keizer St.Annaparochie SV Friesland 1.34.42 M60.01
14 Marije v.d.Kooy Sibrandabuorren AV Heerenveen 1.35.37 VSE.01
15 Marinka Pultrum Luxwoude AV Heerenveen 1.37.10 V40.01
16 Jikke v.d.Berg Nijbeets AV Heerenveen 1.38.49 V45.01
17 Rienk de Vries Burgum SV Friesland 1.38.58 M50.03
18 Erik Wubs Gorredijk Geen 1.39.16 MSE.07
19 Catrinus Vroom Hijum Lionitas 1.39.28 M40.05
20 Freddy de Jong Veenhuizen Dutch Runners 1.40.25 M50.04
21 Roel v.d.Sloep Nijbeets Geen 1.40.36 MSE.08
22 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1.40.45 M50.05
23 Murk Postma Nijland Geen 1.41.29 M61.02
24 Willem Biemolt Utrecht SV Friesland 1.41.53 M50.06
25 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 1.42.04 M63.03
26 Eelco De Groot Assen Geen 1.42.23 MSE.09
27 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1.43.06 M61.04
28 Erik Willekus St.Annaparochie SV Friesland 1.43.20 M40.06
29 Harrie Wetterhahn Leeuwarden Lionitas 1.43.25 M40.07
30 Tineke v.d.Wal Oudehaske AV Heerenveen 1.43.33 VSE.02
31 Rudy Miedema Heerenveen AV Heerenveen 1.43.52 M50.07
32 Bart Pullen Hardenberg AV Spurt’88 1.44.14 MSE.10
33 Jelle Haarsma Drachten Geen 1.45.03 M69.05
34 Andries Tolman Oldeholtpade SV Friesland 1.45.35 M62.06
35 Rodian Tolman Jonkerslân Geen 1.46.28 MSE.11
36 André Jellema Leeuwarden Lionitas 1.46.32 M40.08
37 Wietze de Jager Leek Geen 1.46.33 M40.09
38 Laas Bonnema Vrouwenpar. SV Friesland 1.47.04 M60.07
39 Paul Pultrum Luxwoude Geen 1.47.09 M40.10
40 Haaye Bethlehem Heerenveen Geen 1.47.18 M65.08
41 Inge v.Schaick Leeuwarden Lionitas/SV Friesland 1.47.25 V55.01
42 René Bruinsma Tynje Geen 1.47.25 M50.08
43 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 1.49.02 M50.08
44 Martin Noppers Sint Johannesga Geen 1.49.07 MSE.12
45 Paul v.d.Haring Assen Geen 1.49.37 M40.11
46 Marco Mooij Heerenveen AV Heerenveen 1.50.21 M50.09
47 Hendrik-Jan Meulenaar Burgum Geen 1.50.39 M40.12
48 Wieja Talman Jonkerslân Geen 1.51.19 V40.02
49 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1.51.56 M50.10
50 Manëtte Roholl Leeuwarden Geen 1.53.42 V55.02
51 Frits Lautenbag Hattum De Gemzen 1.54.11 M68.09
52 Henk Berends Assen Geen 1.54.54 M50.11
53 Leo v.d.Meulen Sneek Geen 1.56.59 M61.10
54 Karst Anema Stiens SV Friesland 1.59.10 M70.01
55 Rogier Mink Leeuwarden Geen 2.00.06 M40.13
56 Harry Meyer Leeuwarden Friesche Doorlopers 2.02.29 M65.11
57 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 2.02.53 V66.01
58 Jaap Wit Heerhugowaard SV Friesland 2.02.53 M67.12
59 Pieter Cremer Gorredijk SV Friesland 2.02.53 M64.13
60 Yde Haarsma Snits SV Friesland 2.04.31 M69.14
61 Marja v.d.Werf Joure AV Heerenveen 2.05.30 V50.01
62 Ineke Scheffer Leens AVVN 2.11.28 V55.03
63 Eppie de Haan Oudehorne AV Heerenveen 2.12.31 V40.03
64 Foppe v.Dijk Nijetrijne Geen 2.14.09 M50.12
65 Jeffrey Poort Gorredijk Geen 2.20.02

16.1 km.

1 Jan-Sytze Jonker Hemrik AV Heerenveen 55.59 MSE.01
2 Foppe v.d.Heide Drachten Impala 1.00.52 M40.01
3 Folkert Visser Burgum Impala/SV Friesland 1.00.52 MSE.02
4 Willem de Haan Garyp Impala 1.02.35 M40.02
5 Klaas Kroese Scharnegoutum Triple S 1.05.49 M40.03
6 Tjerk Bruinsma Makkum SV Friesland 1.07.26 M50.01
7 Jelle talsma Warten L.Gr.Weidum 1.08.02 MSE.03
8 Rik de Groot Lemmer Geen 1.09.48 MSE.04
9 Carlos Fidalgo Langezwaag Geen 1.09.48 M40.04
10 Marten Oosterhuis Bontebok AV Heerenveen 1.11.01 M50.02
11 Pieter Veenstra Groningen Geen 1.11.25 M50.03
12 Sandra Faber Hemrik Geen 1.11.42 V45.01
13 Henk Hokse Staphorst AG’85 1.12.14 M40.05
14 Eddie v.d.Tuin Langezwaag VV Langezwaag 1.12.19 M40.06
15 Atze-Rienk de Leeuw Katlijk Geen 1.12.42 MSE.05
16 Johan de Witte Makkum Geen 1.12.50 M40.07
17 Celeste Engwerda Nijmegen Geen 1.13.50 VSE.01
18 Watze Hobma Tijnje AV Heerenveen 1.14.03 M50.04
19 André Kort Heerenveen Geen 1.15.27 M40.08
20 Christian Agricola Lelystad AV Spirit Lelystad 1.17.38 M40.09
21 Kees Visser De Knipe AV Heerenveen 1.18.18 M50.05
22 Liesbeth Hidema Irnsum Geen 1.18.41 V40.01
23 Jelle Miedema Willemsoord L.Gr.Echten 1.18.41 M50.06
24 Sietze Bosma Heerenveen Geen 1.18.49 MSE.06
25 Erik v.d.Pol Drachten Geen 1.18.53 M40.10
26 Johan v.Noordenburg Jubbega AV Heerenveen 1.19.01 M67.01
27 Abe Glazema Langezwaag Geen 1.19.36 M40.11
28 Albert-Jan v.Olst Nunspeet Geen 1.20.10 MSE.07
29 Auke hijlkema Langezwaag Geen 1.20.17 M40.12
30 André de Vries Gerkesklooster Geen 1.20.52 MSE.08
31 Ilse Jepkema Gorredijk Geen 1.20.59 VSE.02
32 Sjouke Touber Stiens SV Friesland 1.21.34 M66.02
33 Roelof Kedde Oudehaske AV Heerenveen 1.21.51 M61.03
34 Siebren Bosma Nieweschoot AV Heerenveen 1.21.51 M62.04
35 Pieter v.Dijk Heerenveen AV Heerenveen 1.21.51 M60.05
36 Jacinta Fancel Leeuwarden Geen 1.22.54 V50.01
37 Feitze v.d.Hoek Heerenveen Geen 1.23.11 M40.13
38 Helga Keijer Drachten Impala 1.23.53 V50.02
39 Linda Peereboom Amsterdam Geen 1.24.15 VSE.03
40 Tjeerd Visser Franeker SV Friesland 1.24.42 M62.06
41 Louis Bakker Leeuwarden SV Friesland 1.25.11 M61.07
42 Els ter Schure Beetsterzwaag Impala 1.25.15 V60.01
43 Klaas Halma Gaast Geen 1.25.26 M50.07
44 Sierd Moll Gorredijk AV Heerenveen 1.26.08 M40.14
45 Bart Sternsdorff Heerenveen Geen 1.26.36 MSE.09
46 Marten de Vries Buitenpost Geen 1.26.48 M60.08
47 Hans Nagtegaal Grou SV Friesland 1.26.49 M60.09
48 Jaap Dijkstra Franeker SV Friesland 1.27.04 M70.01
49 Adrie de Jong De Knipe Geen 1.27.28 MSE.10
50 Coby de Jog Langezwaag Geen 1.28.50 V40.02
51 Roelie Plantinga Heerenveen AV Heerenveen 1.31.26 V40.03
52 Harm Zijlstra Wolvega Geen 1.32.06 M50.08
53 Petra Moll Gorredijk Kortezwaag SV 1.32.57 V45.02
54 Bettina de Groot Drachten Impala 1.36.43 V50.03
55 Berber Nijholt Tijnje Geen 1.37.13 V35.01
56 Peter Kanon Veenhuizen Geen 1.37.32 M40.15
57 Geertje Hijlkema Langezwaag Geen 1.38.36 V40.04
58 Jan Engwrda Doetnchera Geen 1.39.27 M50.09
59 Wietze Dupon Drachten Geen 1.41.29 M50.10
60 Marieke Veenstra Gorredijk Geen 1.42.12 V40.05
61 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 1.42.14 M69.10
62 Sara Sietzema Noordwolde Geen 1.42.16 V55.01
63 Febo Perdok Heerenveen AV Heerenv/SV Friesl. 1.42.244 M65.11
64 Reina Duijtshoff Sint Johannesga Geen 1.58.21 VSE.04

10 km.

1 Marten-Jan Ernst Damwâld Geen 36.50 MSE.01
2 Bert Bos Peize Geen 37.31 MSE.02
3 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 37.47 M40.01
4 Tiedo Tinga Bolsward Geen 37.58 M40.02
5 Herman Regnerus Groningen SV Friesland 38.18 MSE.03
6 Walter Sinnema Joure Geen 38.56 MSE.04
7 Ijnze Stienstra Wergea Geen 39.14 M50.01
8 Marco v.d.Brug Drachten Impala 39.23 MSE.05
9 Sytse Bosma Lippenhuizen Geen 39.27 MSE.06
10 Henk Veenstra Gorredijk Geen 39.48 MSE.07
11 Siem Hiemstra Appelscha Invictus 39.57 M50.02
12 Eddy Elsinga Heerenveen AV Heerenveen 40.22 M40.03
13 Reinier Hitzert Hudegaryp SV Friesland 40.39 MSE.08
14 Teatse Tichelaar Harlingen Geen 42.03 M61.01
15 Richard v.Veenendaal Langezwaag AV Heerenveen 42.08 M40.04
16 Alienka Huft Oldeberkoop Invictus 43.49 V35.01
17 Theo Groenedijk Ravenswoud Invictus 43.52 M50.03
18 Meine Hoitsma Kollum SV Friesland 44.09 M60.02
19 Arjan v.d.Wal Opende Geen 44.35 MSE.09
20 Hendrik Hoogland Blije SV Friesland 44.42 M40.03
21 Nienke Wolda Wolvega AV Start’78 44.46 VSE.01
22 Willem v.Zutphen Wirdum SV Friesland 44.58 M60.03
23 Robin Rispens Gorredijk Geen 45.17 M40.04
24 Pieter de Jong Oldeberkoop Geen 45.19 M40.05
25 Klaas-Sietse v.d.Wal Buitenpost Geen 45.36 MSE.10
26 Hylke Vlietstra Tijnje VV Tijnje 45.48 MSE.11
27 Ferdinant Sterkenburgh Oldeholtpade L.Gr.Jan Echten 45.50 MSE.12
28 Jan de Vries Drachten SV Friesland 46.05 M50.04
29 Rik Russchen Heerenveen Geen 46.05 MSE.13
30 Wouter CanterVissche Beetsterzwaag Geen 46.20 MSE.14
31 Jornt Lageveen Enschede Geen 46.34 MSE.15
32 Niels de Vries Langezwaag VV Lagezwaag 46.34 MSE.16
33 Max Lamberts Utrecht Geen 46.34 MSE.17
34 Frits Feddema Heerenveen SV Friesland 46.48 M50.05
35 Henk Popken Appelscha Invictus 47.11 MSE.18
36 Evelien Sikkema Gorredijk AV Heerenveen 47.28 VSE.02
37 Keimpe Jager Dronrijp SV Friesland 47.29 M71.01
38 André de Jong Surhuisterveen L.Gr.Klaas Struiving 47.32 M40.06
39 Robert Herder Jubbega Geen 47.37 M40.07
40 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 47.45 M68.04
41 Hein Drost Buitenpost L.Gr.Klaas Struiving 47.47 M40.08
42 Marcel Bomas Leeuwarden SV Friesland 47.50 M50.06
43 Domien Mulder Joure SV Friesland 47.54 M50.07
44 Klaas-Oeds Huisman Langezwaag Geen 47.59 M40.09
45 Annette Koops Groningen Geen 48.19 V45.01
46 Wietze v.d.Ende Langezwaag Langezwaag SV 48.19 M50.08
47 Rinze v.d.Brug Gorredijk Impala 48.21 M50.09
48 Pieter v.d.Bij Irnsum AV Athleta/SV Friesland 48.32 M60.05
49 Servién Berensen Gorredijk Geen 48.40 MSE.19
50 Wouter-Jan Fonk Bontebok Geen 48.52 M50.10
51 Siemon v.d.Linde De Hoeve Geen 48.55 M40.10
52 Elisabeth Postma Harkema Impala 48.58 V35.02
53 Sandra Sikkema Drachten Impala 49.06 VSE.03
54 Tieme Jongsma Heerenveen Geen 49.06 M13.01
55 Alie Rozenberg Enschede Geen 49.23 V45.02
56 Marijke Bekkema Itens Geen 49.21 V35.03
57 Elsbeth Rispens Gorredijk AV Heerenveen 49.22 V45.03
58 Fedde Bloemhof Itens Geen 49.23 M50.11
59 Jacob Dijkstra Bitgummole SV Friesland 49.31 M50.12
60 Anita v.d.wal Harlingen SV Friesland 49.38 V45.04
61 Martin v.d.Burg Sneek SV Friesland 50.01 M50.13
62 Saakjes Regnerus Broeksterwoude SV Friesland 50.05 V50.01
63 Monique Tjeerdema Heerenveen Geen 50.55 V40.01
64 Rogier den Heyer Tjalleberd SV Friesland 51.00 MSE.20
65 Johan de Boer Langezwaag Geen 51.36 M40.11
66 Alie Kuipers Gorredijk AV Heerenveen 51.59 V50.02
67 Remco v.d.Weide De Knipe Geen 52.03 M40.12
68 Sjoerd Holtrop Leeuwarden Lionitas 52.10 M50.14
69 Henk de Vries Terwispel Geen 52.18 M50.15
70 Bonne Post Joure Geen 52.18 M50.16
71 Tjalling Bosma Sneek AV Sportplaza 52.34 MSE.21
72 Sippie Roukema Rotstergaast AV Heerenveen 52.41 V60.01
73 Bouwe Post Heerenveen Geen 52.46 M40.13
74 Kiki Boomgaard De Knipe AV Heerenveen 52.55 V61.02
75 Jan Smit Heerenveen SV Friesland 52.59 M66.06
76 Ria Leeverink Bolsward SV Friesland 53.11 V50.03
77 Jan Portrijk Wolvega Geen 53.15 M50.17
78 Lies ter Beek Beetsterzwaag Impala 53.31 V40.02
79 Anneke Rispens Heerenveen AV Heerenveen 53.35 VSE.04
80 Menno Glas Gorredijk Kortezwaag 54.22 M50.18
81 Piet Kerstholt Groningen SV Friesland 54.24 M69.07
82 Menno Roskam Sneek Horror 54.33 M50.19
83 Wiebren Spieker De Knipe Geen 54.35 M60.08
84 Wijbe Sieksma Marrum SV Friesland 54.43 M50.20
85 Gerben Brouwer Snits SV Friesland 54.46 M67.09
86 Chris Speelman Sneek Horror 54.58 M40.14
87 Fedde Beijert Ureterp L.Gr.Opeinde 55.04 M40.15
88 Peter Siqr Gorredijk Geen 55.20 M50.21
89 Kees Kootstra Lippenhuizen Geen 55.25 M69.10
90 Gerard v.Drooge Luxwoude Geen 55.31 M64.11
91 Jan Miedema Joure SV Friesland 56.07 M60.12
92 Gerard Donker Tjalleberd Geen 56.13 M50.22
93 Alwin Verboom Heerenveen Geen 56.33 M40.16
94 Jan-Paul v.Onna Gorredijk Geen 56.41 M40.17
95 Jeroen Hollander Utrecht Trecho 56.48 M50.23
96 Boukje Elfde Irnsum Geen 57.26 V50.04
97 Sytske Lageveen Gorredijk Geen 57.27 VSE.05
98 Arend de Haan Jubbega Geen 57.31 M40.18
99 Bouwe v.d.Meer Jubbega Geen 57.31 M40.19
100 Maarten Hiemstra Leeuwarden Geen 57.51 MSE.22
101 Jetske Oenema Heerenveen AV Heerenveen 58.08 V50.05
102 Roelie v.d.Ziel Berlikum SV Friesland 58.30 V40.03
103 Ester Stolk Gorredijk Geen 58.33 V40.04
104 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 58.39 M70.02
105 Nellie Dijkstra St.Annaparochie SV Friesland 58.51 V40.05
106 Carel Harkema Leeuwarden SV Friesland 1.01.24 M66.13
107 Bart de Vries Jubbega Geen 1.01.39 MSE.23
108 Jacob Fopma Schettens L.Cl.Witmarsum 1.02.35 MSE.24
109 Wijbrand de Groot Veenwouden SV Friesland 1.02.43 M60.14
110 Aafke Keizer-Zijlstra St.Annaparochie SV Friesland 1.03.11 V60.02
111 Piet v.d.Veer Harlingen Geen 1.03.14 M50.24
112 Foeke Idzenga De Wilgen SV Friesland 1.03.15 M71.02
113 Patrick Dijkhuizen Sneek Horror/SV Friesland 1.03.30 M40.20
114 Rutger Kussendrager Gorredijk KNZC 1.03.36 MSE.25
115 Dirkje Bouma De Knipe Geen 1.03.46 V45.05
116 Sietse Sietsma Heerenveen AV Heerenveen 1.03.56 M50.25
117 Leo v.Herksen Marum SV Friesland 1.04.37 M50.26
118 Arie Smedinga Tzum SV Friesland 1.05.32 M69.15
119 Martine Sijtsma Mantgum SV Friesland 1.05.34 V45.06
120 Ariana Heringa Drachten Gron.Atletiek 1.05.57 V35.04
121 Joanie v.d.Veeken Heerenveen Pauwenburg SV 1.06.10 VSE.06
122 Lisette Berg De Knipe Pauwenburg SV 1.06.11 VSE.07
123 Martin den hape Heerenveen Geen 1.06.16 M66.16
124 Anna-Hieke Fennema Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.06.17 V60.03
125 Alida Haaijer Langezwaag Geen 1.06.26 V40.06
126 Mariska Bron Jubbega LEF 1.06.26 V40.07
127 Bodisco Woudstra Langezwaag Geen 1.06.38 MSE.26
128 Yvonne Huls Jubbega LEF 1.06.58 V40.08
129 Piety Bleeker Garyp Geen 1.07.11 V55.01
130 Edsel Sambro Heerenveen Geen 1.07.27 M65.17
131 Esther Hoekstra Sneek Horror 1.07.27 V45.07
132 Annet Stam Leeuwarden Geen 1.07.39 V50.05
133 Gjilke van Drooge Luxwoude Geen 1.08.25 VSE.08
134 Theo Runia Leeuwarden SV Friesland 1.08.31 M50.27
135 Judith Rijsdijt De Knipe LEF 1.09.04 V35.05
136 Sjet Rozenburg Lippenhuizen LEF 1.11.51 V45.08
137 Petra Bron Jubbega LEF 1.11.51 V45.09
138 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 1.12.18 M50.28
139 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas/SV Friesland 1.14.47 M50.29
140 Jippe Bokma Leeuwarden SV Friesland 1.14.47 M67.18
141 Anneke Regnerus Marrum SV Friesland 1.14.47 V40.09
142 Mattie de Boer Joure Invictus 1.14.47 V60.04
143 Audrey van Gelder Leeuwarden Geen 1.14.47 V40.09
144 Herman Hoekstra Goutum Sud SV Friesland 1.14.47 M64.19
145 Jolanda Nijenhuis Sint Annapar. SV Friesland 0.00.00 V50.00

5 km.

1 Onno Hiemstra Appelscha Invictus 20.09 MSE.01
2 Matthijs Pultrum Luxwoude Geen 20.33 M13.01
3 Jappie Doller Oosterwolde SV Friesland 20.42 M50.01
4 Kevin Veenema Bontebok Geen 20.45 MSE.02
5 Sietze Huizenga Grootegast Impala 20.50 MSE.03
6 Louwrens Tolman Lippenhuizen Geen 21.18 MSE.04
7 Michel Veenema Heerenveen Geen 22.22 MSE.05
8 Jeroen Wisman Steenwijk Geen 22.47 MSE.06
9 Jan Oord Langezwaag Geen 23.25 M40.01
10 Anniek de Jong Steenwijk Geen 23.32 VSE.01
11 Jodi Schievink Harkema Impala 23.35 V15.01
12 Gerbrig Kramer Langezwaag Pauwenburg 23.38 V14.02
13 Fokke Draaijer Leeuwarden Lionitas 24.05 M50.02
14 Thomas v.d.tuin Langezwaag VV Langezwaag 24.08 M15.02
15 Tetsje Hoks Joure Geen 24.16 VSE.02
16 Jack v.Rozen Oosterwolde Invictus 24.32 M61.01
17 Aize Dijksma Langezwaag Geen 24.57 M40.02
18 Tjeerd-dirk Huizenga Grootegast Geen 24.58 M50.03
19 Cornelieke de Jong Heerenveen Geen 25.01 VSE.03
20 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 25.21 M61.02
21 Jennie v.d.goot Sneek L.Gr.Sneek 25.39 V40.01
22 Henk Boorsma Gorredijk Geen 25.59 M61.03
23 Ypie v.Sinderen Blije Geen 26.07 V16.03
24 Kim Dekker St.-Anne SV Friesland 26.08 VSE.04
25 Dikkie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 26.14 M60.04
26 Jaap Brandenburg Tjalleberd Hercules 26.16 M50.04
27 Sake Lageveen Gorredijk Geen 26.19 M50.05
28 Ale Bijlsma De Knipe Geen 26.25 M50.06
29 Geeske Hibma Jonkerslân Geen 26.25 V35.01
30 Johannes Grondsma Gorredijk Kortezwaag 26.26 M69.05
31 Geert de Lange Broeksterwoude Geen 27.14 M50.07
32 Jolanda Smedinga De Knipe AV Heerenveen 27.24 V50.01
33 Lidwina Hoekstra Langezwaag Geen 27.35 V35.02
34 Thijs de Jong Lippenhuizen Geen 27.54 M50.08
35 Hans v.Egmond Drachten Impala 28.25 M50.09
36 Tjitske Koopman De Knipe Geen 28.41 V35.03
37 Reinette Brouwer Gorredijk Geen 28.44 VSE.05
38 Roelof de Ber Gorredijk Geen 28.57 M40.03
39 Lisanne Siebenga Langezwaag Geen 29.23 VSE.06
40 Linda Danen Jubbega Geen 29.47 V40.02
41 Britt de Lange Broeksterwoude Geen 30.05 V16.04
42 Douwe v.d.Bij Irnsum Geen 30.05 M17.03
43 Rienk v.d.Meer Langezwaag Langezwaag SV 30.20 M09.01
44 Janke Altenburg Spannum Geen 30.23 VSE.07
45 Wieger Achten Heerenveen Geen 30.37 M40.04
46 Alie Kuindersma Heerenveen Geen 30.37 V40.02
47 Krista Harmelink Langezwaag VV Langezwaag 30.42 V13.05
48 Bareld v.d.Meer Langezwaag Langezwaag SV 30.54 MSE.07
49 Maaike Combee Leeuwarden Geen 30.59 VSE.08
50 Monique Jansma Langezwaag Geen 31.04 VSE.09
51 Henriette Haanstra Langezwaag Geen 32.03 VSE.10
52 Fleur v.d.Steen Luxwoude Geen 32.03 VSE.11
53 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 32.41 M70.01
54 Jelle Koornstra Sneek Geen 32.44 MSE.08
55 Fenke Rond Jubbega Geen 32.46 V45.01
56 Janny Kootstra Gorredijk Geen 32.46 V55.01
57 Maaike Visser Heerenveen AV Heerenveen 32.54 VSE.12
58 Renke Idzenga Lippenhuizen Geen 33.00 VSE.13
59 Baukje Zandstra Jonkerslân Geen 33.00 V50.02
60 Alberta Buding Jubbega LEF 33.00 V35.04
61 Wirkje Talsma Jubbega LEF 33.00 V35.05
62 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 33.15 M73.02
63 Mark de Vries Sneek Geen 33.19 M50.10
64 Tjeerd de Jong Ureterp geen 33.22 M50.11
65 Patricia Vos Gorredijk Geen 33.29 V40.03
66 Louise Calis Langezwaag Geen 33.39 V40.04
67 Bjonne Jongsma Heerenveen Geen 34.31 M10.02
68 Auke Jongsma Heerenveen Geen 34.31 M40.04
69 Gerda Idsinga Langezwaag Geen 34.40 VSE.14
70 Hilda Haanstra Langezwaag Geen 34.48 V45.02
71 Suze Hoekstra Heerenveen Geen 35.07 VSE.15
72 Jacqueline Boezeroy Slijkenburg Geen 35.11 V35.06
73 Jolanda Eggink Oldemarkt Geen 35.11 VSE.16
74 Dinie Lap Langezwaag Geen 35.11 V62.01
75 Annelies Siebenga Langezwaag Geen 35.21 V55.02
76 Edith Slager Wolvega AV Start’78 35.23 V45..03
77 Pietsje v.d.Spoel Langezwaag Geen 35.50 V69.02
78 Klaas Duits Sneek SV Friesland 35.50 M72.03
79 Jan v.d.Hoek St.-Anne SV Friesland 42.46 M65.06
80 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland vrijw. vrijw.
81 Sietske v.d.Bij Irnsum SV Friesland vrijw. vrijw.
82 Sarina Jannes Leeuwarden SV Friesland vrijw. vrijw.

2 km.

1 Brecht Frensel Akkrum AV Heerenveen 8.08 V13.01
2 Ylse Barkmeijer Akkrum AV Heerenveen 8.19 V13.02
3 Jarne Koopman Oldeberkoop AV Heerenveen 9.03 M10.01
4 Jetrik Koopman Oldeberkoop AV Heerenveen 9.18 M08.01
5 Thomas Kloosterman Langezwaag VV Langezwaag 9.19 M10.02
6 Jelco v.d.Tuin Langezwaag VV Langezwaag 9.29 M09.02
7 Mats eekhof Langezwaag Langezwaag SV 9.45 M10.03
8 Ankie Sietzema Langezwaag Geen 10.22 V10.01
9 Jenna Sietzema Langezwaag Geen 10.23 V09.01
10 Jelke Huisman Langezwaag Geen 10.38 M07.03
11 Anara Tiggelman Langezwaag Langezwaag SV 11.07 V10.02
12 Inge Talman Langezwaag Geen 11.07 V11.03
13 Luuk Jongsma Heerenveen Geen 11.54 M06.04
14 Jelte Eppinga Langezwaag Langezwaag SV 12.35 M08.05
15 Jarno v.d.Meer Langezwaag Langezwaag SV 12.36 M08.06
16 Hinke Boersma Langezwaag Geen 12.56 V07.02
17 Elina Voolstra Langezwaag Geen 13.12 V11.04
18 Harie Idzerda Langezwaag Geen 13.57 M08.07
19 Ytsen Tassenbajof Jonkerslân Geen 14.12 M07.08
20 Hylke Tassenbajof Jonkerslân Geen 14.31 M05.09

2014 Langezwaag

Plaats Naam Tijd
21.250 meter
18 Abe Glazema 1.38.09
20 Eddie v.d.Tuin 1.38.29
16.330 meter
36 Auke Hijlkema 1.24.42
51 Lars Mellema 1.30.16
70 Geertje Hijlkema 1.37.29
10km
37 Wietze v.d.Ende 52.29
5.1 km
6 Jordy Harmelink 24.29
8 Ryan Talman 26.26
9 Aize Dijksma 26.26
15 Martin Noppert 28.18
19 Kees Wierenga 28.54
20 Wout Nuwolt 29.03
21 Jelmer Hoekstra 29.11
22 Henk de Vries 29.24
24 Alida Haaijer 29.55
25 Femke Stoter 29.59
27 Jantine Rozenberg 30.06
28 Remko Hoekstra 30.17
30 Trijnie Bos 30.41
31 Bareld v.d.Meer 30.43
32 Jorne Hijlkema 30.51
34 Lisa Glazema 30.55
35 Marscha Talman 30.59
40 Lidwina Hoekstra 31.40
41 Janneke Groen 31.41
44 Annelies Siebenga 33.03
48 Martine Zwaagstra 33.55
50 Tjerk Veenstra 34.27
51 Marjo de Haan 34.29
52 Tieme Eppinga 34.29
53 Tjisse Haaijer 34.39
54 Wieger Otten 34.42
55 Jetty Haaijer 34.58
58 Petra Lycklama a Nijeholt 35.21
60 Juli Hoekstra 35.39
61 Kim Boonstra 36.21
62 Jenny Brand 36.21
64 Jan Dijksma 37.37
68 Jildou Haaijer 41.26
69 Ceciel v.Veenen 41.26
2 km
1 Leroy de Jager 9.03
2 Thomas v.d.Tuin 9.18
3 Jorrit Boeijenga 9.46
4 Hylke Dijkstra 10.37
5 Wybren Veenstra 10.39
6 Stijn Otten 10.42
7 Silke Pasteur 10.45
8 Meike Hijlkema 10.55
9 Jelco v.d.Tuin 10.59
10 Haye Veenstra 11.12
11 Jort Eekhof 11.19
12 Heine v.d.Spoel 11.22
13 Krista Harmelink 11.26
14 hidde Otten 11.33
15 Suze Werkman 11.36
16 Amara Tiggelman 11.46
17 Andries LycklamaaNijeholt 12.23
18 Bauke de Jong 12.44
19 Jacob Ijselstein 12.51
20 Kelvin de Jager 13.08
21 Mats Eekhof 13.35
22 Anne Wierenga 13.46
23 Nienke Zwaagstra 13.56
24 Jelte Eppinga 14.15
25 Joyce Boeijenga 15.55

2014 Totaal

21.250 meter
1 Jasper Stein Amsterdam Geen 1.23.53
2 Saco Hemstra Weidum SV Friesland 1.24.48
3 Sieds Wiersma Drachten Impala/SV Friesland 1.26.39
4 Marcel Hoekstra Harlingen SV Friesland 1.28.08
5 Pieter/Jan Kooi Loppersum Geen 1.29.31
6 Jasper Keizer St.-Annapar. SV Friesland 1.30.16
7 Tjerk Bruinsma Makkum SV Friesland 1.30.16
8 Huib/Jan Imbens Wirdum SV Friesland 1.32.19
9 Willem Hofman Hyum SV Friesland 1.33.16
10 Durk Polet Burgum Geen 1.34.08
11 Heerke Postma De Blesse AV Start’ 78 1.34.11
12 Hans Versteeg Wolvega SV Friesland 1.34.11
13 Harm Alberts Harlingen SV Friesland 1.34.12
14 Julius v.d.Werf Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.34.15
15 Jappie Brandenburg Oudemirdum Horror 1.34.30
16 Marco Hassing De Blesse Geen 1.35.26
17 Jelle Miedema Willemsoord L.Gr.Wolvega 1.37.16
18 Abe Glazema Langezwaag Geen 1.38.09
19 Tonnie Schokker De Blesse Geen 1.38.20
20 Eddie v.d.Tuin Langezwaag VV Langezwaag 1.38.29
21 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 1.38.38
22 Rienk de Vries Burgum SV Friesland 1.39.04
23 Aris Leijendekker Tjalleberd Geen 1.39.13
24 Frits Fedema Heerenveen SV Friesland 1.39.25
25 Andries Tolman Oldeholtpade SV Friesland 1.40.44
26 Hugo de Jong Franeker SV Friesland 1.41.03
27 Marcel Stein Sneek Geen 1.41.17
28 Frank de Ruiter Sneek SV Friesland 1.41.44
29 Martin v.Ooyen Drachten Geen 1.41.58
30 Henk Heeringa Eelderwolde Geen 1.42.26
31 Jolanda Bajema Spanga Jan Echten Loopgroep 1.42.26
32 Johan Kooistra St.-Jabik SV Friesland 1.42.34
33 Marjan de Ruiter Sneek SV Friesland 1.42.48
34 Freddy de Jong Veenhuizen Dutchrunners 1.44.13
35 Wybren Zijlstra Midlum SV Friesland 1.44.15
36 Tsjeard Hofstra Wommels L.Gr.Wommels 1.45.40
37 Piet Streefkerk Boelenslaan SV Friesland 1.45.46
38 Kees Hofman Sneek Geen 1.45.47
39 Lenneke Menger Oldeberkoop Geen 1.45.59
40 Carel Harkema Leeuwarden SV Friesland 1.46.33
41 Rinke de Jong Hempens L.Gr.Leeuwarden 1.47.48
42 Onno Goldbach Tijnje Tijnster Loopclub 1.47.54
43 Eldert Teijema Heerenveen Geen 1.48.19
44 Geert v.d.Veen Wijnjewoude SV Friesland 1.48.44
45 Pieter v.d.Veen Warffum Geen 1.48.44
46 Karst Anema Stiens SV Friesland 1.48.50
47 Erez Lasker Drachten Geen 1.48.51
48 Martijn Otten Heerenveen Geen 1.48.55
49 George/Jan Blok Nieuwehorne Geen 1.48.59
50 Geert/Hendrik Horjus Sneek Geen 1.49.16
51 Bert Doosje Drachten Geen 1.49.16
52 Jaap/Sije Bosgraaf Kollumerzwaag SV Friesland 1.49.34
53 Tiny Wouda Kollumerzwaag SV Friesland 1.49.34
54 Haaije Bethlehem Heerenveen Geen 1.49.40
55 Dirk/Jan v.d.Schulp Gorredijk Kortezwaag Gorredijk 1.50.09
56 Anneke Wester Spannum SV Friesland 1.50.24
57 Peter Wijnia Wommels L.Gr.Wommels 1.50.35
58 Henk Kooistra Lelystad AVVN 1.50.41
59 Sybo Glas Eelderwolde Geen 1.50.51
60 Meinte Wesselius Wommels Geen 1.51.22
61 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1.53.16
62 Klaas v.Kalsbeek Scharnegoutum Horror 1.53.26
63 Rienk Wiersma Wommels Geen 1.54.57
64 Jacob Dijkstra Bigummole SV Friesland 1.56.33
65 Rob Appelboom Wommels L.Gr.Wommels 1.57.09
66 Bouke Fennema Britsum SV Friesland 1.57.34
67 Reinder Tel Surhuizum SV Friesland 1.59.17
68 Piet Runia Stiens Geen 1.59.30
69 Karel Moojen Beetsterzwaag SV Friesland 2.00.34
70 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 2.00.34
71 Jaap Wit Heerhugowaard AV Hera 2.00.34
72 Yde Haarsma Sneek SV Friesland 2.03.19
73 Marja v.d.Werf Joure AV Heerenveen 2.03.19
74 Bouwe Talsma Heerenveen AV Heerenveen 2.04.02
75 Peter Kanon Veenhuizen Geen 2.04.52
76 Tineke Lautenbach Heerenveen AV Heerenveen 2.05.08
77 Marja Doeven Heerenveen AV Heerenveen 2.05.08
78 Sarina Jannes Heerenveen AV Heerenv/SV Frliesl 2.05.22
79 Inge Helder De Knipe AV Heerenveen 2.08.28
80 Ineke Scheffer Leens SV Friesland 2.08.28
81 Wieger Klijnstra Heerenveen AV Heerenveen 2.11.11
82 Klaas laat Heerenveen Geen 2.11.36
83 Pieter Weeda Haarlem Geen 2.11.36
84 Rosanna v.Teijen Lippenhuizen Geen 2.30.37
85 Bart v.d.Veen Zwagerbosch SV Friesland vrijwillig
16.330 meter.
1 René Jaasma Drachten AV Impala 1.01.41
2 Henri Veldman Bontebok AV Heerenveen 1.04.39
3 Klaas Kroese Schanegoutum Horror 1.05.24
4 Stefan v.d.Wal Drachten Impala/SV Friesland 1.07.36
5 Martin/Jan Visser Mildam AV Heerenveen 1.08.58
6 Folkert Attema Heeg Horror 1.10.35
7 Peter Liemburg Drachten Geen 1.10.43
8 Chris Draijer Oudega Impala/SV Friesland 1.10.59
9 Jan Uiterwijk Eesveen L.Gr.Beilen 1.11.06
10 Jippe Jongsma Oudehorne Geen 1.11.17
11 Klaas Hoekstra Heerenveen AV Heerenveen 1.11.57
12 Reno Papa Leeuwarden Geen 1.12.12
13 Wiebe de Vries Appelscha Invictus 1.14.06
14 Chris Renkema Boerakker L.Gr.Nienoord 1.16.05
15 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1.16.26
16 Rudy Miedema Heerenveen AV Heerenveen 1.16.29
17 Roelof Kedde Oudehaske AV Heerenveen 1.16.43
18 Hans de Weerd Drachten Impala/SV Friesland 1.16.49
19 Wiebe Jongsma Katlijk AV Heerenveen 1.18.02
20 Piet Boelens Kollumerzwaag SV Friesland 1.18.05
21 Auke Ykema Sexbierum SV Friesland 1.18.36
22 Martin v.d.Burg Sneek SV Friesland 1.18.55
23 Lukk v.d.Helm Wolvega Geen 1.19.04
24 Edwin Neuenschwander Oudehaske Geen 1.20.23
25 Siebren Bosma Nieuweschoot AV Heerenveen 1.21.25
26 Richard de Graaf Mantgum Geen 1.21.29
27 Ype v.Olst Drachten Geen 1.21.29
28 Sjart Smit Leeuwarden Geen 1.21.32
29 Dries Wedzinga Drachten Impala 1.21.48
30 Wolter/Jan Fonk Bontebok Geen 1.22.01
31 Koos Jacobsen Sneek Horror/SV Friesland 1.22.11
32 Adrie Hartholt Appelscha Invictus 1.22.15
33 Hendrik Oosterhoff Heerenveen Geen 1.23.26
34 Mello Tenge Heerenveen Geen 1.24.13
35 Ruurd Veenstra Twijzelerheide Fytris 1.24.28
36 Auke Hijlkema Langezwaag Geen 1.24.42
37 George de Roo Dwingeloo SV Friesland 1.25.14
38 Janco de Vries Gorredijk VV Gorredijk 1.25.36
39 Eric Peereboom Gorredijk Geen 1.26.03
40 Berber Akkerman Wommels Geen 1.26.23
41 Paul de Boer Zwolle L.Gr.Wommels 1.27.13
42 Nico Sikkes Nieuwebrug AV Heerenveen 1.27.40
43 Evelien Sikkema Gorredijk Geen 1.28.57
44 Guus Hoekstra Donkerbroek SV Friesland 1.28.57
45 Tiny de Jong Wolvega AV Start’ 78 1.28.59
46 Hans Nagtegaal Grou Geen 1.29.18
47 Inge Wulffelé Leeuwarden Lionitas/SV Friesland 1.29.18
48 Jean/Mario Castro Roden Geen 1.29.56
49 Wiebe Bijker De Knipe Geen 1.29.57
50 Acronius Hettinga Deinum SV Friesland 1.29.59
51 Lars Mellema Langezwaag Geen 1.30.16
52 Leo Versteeg Franeker SV Friesland 1.30.23
53 Ronald Hoekstra Reduzum Lionitas 1.30.41
54 Lyke Rots Drachten Geen 1.31.39
55 Hans v.Egmond Drachten Impala 1.33.10
56 Arie Rietkerk Gorredijk Geen 1.33.20
57 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 1.33.31
58 Jolanda Punt Roden Geen 1.33.33
59 Dédé van Olst Drachten Geen 1.33.33
60 Teade Rispens Heerenveen AV Heerenveen 1.33.40
61 Marianne Boer Heerenveen Geen 1.33.50
62 Bettie de Vries Mantgum Geen 1.33.56
63 Roelie Kooistra Heerenveen AV Heerenveen 1.34.05
64 Teun v.d.Meij Tzumm SV Friesland 1.35.15
65 Henk v.d.Meer De Knipe AV Heerenveen 1.35.25
66 Jan Jonkman Emmeloord AV NOP 1.35.52
67 Anke v.Dijk Wommels L.Gr.Wommels 1.36.25
68 Alie Kuipers Gorredijk AV Heerenveen 1.37.23
69 Wiep Kuipers Gorredijk AV Heerenveen 1.37.24
70 Geertje Hijlkema Langezwaag Geen 1.37.29
71 Lijsbet Faber Lemmer L.Gr.Lemsterland 1.37.51
72 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 1.37.56
73 Febo Perdok Heerenveen AV Heerenv/SV Friesl. 1.38.35
74 Marjanne de Goede Tijnje Geen 1.43.13
75 Sabina Hakze Tijnje Geen 1.43.20
76 Karin Andersson Leeuwarden Geen 1.45.10
77 Jippe Bokma Leeuwarden SV Friesland 1.48.24
78 Hans Helder De Knipe AV Heerenveen 1.52.35
79 Dick Beers Amsterdam AVVN 0.00.00
10 km.
1 Stefan Edema Boijl Invictus 37.16
2 Albert v.d.Ziel Berlikum SV Friesland 38.05
3 Henri Harmsen Drachten L.Gr.Aart Stigter 38.59
4 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 39.00
5 Arjen/Broer Feenstra De Knipe Vitalis 39.17
6 Jan de Vries Drachten Impala/SV Friesland 41.47
7 Teatse Tichelaar Harlingen Geen 41.47
8 Rik Russcher Heerenveen Geen 42.44
9 Bart Berga Terwispel Pauwenburg 43.04
10 Jan/Douwe Zuidema Damwâld Geen 43.33
11 Wouter den Dekker Heerenveen Geen 44.51
12 Meine Hoitsma Kollum SV Friesland 44.53
13 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 45.04
14 Keimpe Jager Dronrijp SV Friesland 45.49
15 Nolle Lam Elahuizen SV Friesland 46.09
16 Johan Jorritsma Sneek Horror/SV Friesland 46.35
17 Sijtse Jansma Harlingen SV Friesland 46.38
18 Willem v.Zutphen Wirdum SV Friesland 46.47
19 Cor van Sluis Franeker SV Friesland 47.07
20 Domien Mulder Joure SV Friesland 47.10
21 Jan/Anne Postma Zwagerbosch SV Friesland 48.41
22 Watze Hobma Tijnje AV Heerenveen 48.42
23 Dirk Slimmen Vollenhove SV Friesland 48.45
24 Klaas/Jan Dijkstra Makkum SV Friesland 49.16
25 Jan Fransen Hasselt Geen 49.38
26 Sjouke Touber Stiens SV Friesland 49.39
27 Jan Boon Dokkum L.Gr.Dokkum 49.52
28 Marcel Bomas Leeuwarden L.Gr.Leeuw/SV Friesl. 49.57
29 Sabine Bomas Gytsjerk L.Gr.Leeuw/SV Friesl. 49.57
30 Arjan Heijn Gorredijk Geen 49.58
31 Roelof Elzinga Dokkum L.Gr.Dokkum/SV Friesl 51.21
32 Harmke Boringa Leeuwarden SV Friesland 51.34
33 Rinze v.d.Brug Gorredijk Impala 51.35
34 Karin Danhof Irnsum SV Friesland 51.36
35 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 51.43
36 Henk Postma Deinum SV Friesland 52.12
37 Wietze v.d.Ende Langezwaag VV Langezwaag 52.29
38 Sjoerd Holtrop Leeuwarden Lionitas 52.37
39 Tjalling Tjalsma Drachten Geen 52.45
40 Gerben Brouwer Snits SV Friesland 53.08
41 Tjitske Kooistra Lelystad AVVN 53.23
42 Herman Vloon Leeuwarden SV Friesland 53.29
43 Sicco Ringia Gorredijk Geen 53.30
44 Klaas Kempenaar Zwagerbosch Geen 53.51
45 Fedde Beijert Ureterp L.Gr.Opeinde 53.53
46 Reiko v.d.Weide De Knipe Geen 54.51
47 Wietse Heijn Meppel Geen 54.58
48 Arnold Kempenaar Sneek Geen 55.03
49 Ronnie Bakker Heerenveen AV Heerenveen 55.08
50 Gerard van Drooge Luxwoude Geen 55.09
51 Bertus Jaarsma Heerenveen AV Heerenveen 55.10
52 Harmke v.d.Merk De Blesse L.Gr.De Swelvers 55.11
53 Piet Kerstholt Groningen SV Friesland 55.37
54 Annelies v.Buiten Wolvega AV Start’78 55.41
55 Adri Sluis Eesveen Geen 55.53
56 Jan Russchen Gorredijk Geen 56.09
57 Femke Piersma Utrecht U-track 56.13
58 Jitske Schuurman Jubbega Geen 56.47
59 Jan Jansen Heerenveen Geen 56.48
60 Kees Kootstra Lippenhuizen Geen 57.24
61 Wija v.d.Meer Jubbega Geen 57.43
62 Jan Kalsbeek Stiens SV Friesland 57.50
63 Tineke Onnes Harlingen Geen 57.50
64 Jacquelina Overwijk Jubbega Geen 58.03
65 Marietje Sloot Wolvega AV Start’78 59.01
66 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 59.10
67 Greta Huitema Hoornsterzwaag Geen 59.53
68 Leo v.Herksen Marum SV Friesland 1.00.41
69 Anja Jongsma Katlijk AV Heerenveen 1.01.03
70 Aafke Keizer St.-Anna SV Friesland 1.01.47
71 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 1.01.59
72 Gerhardus Kootstra Gorredijk Geen 1.02.05
73 Sara Sietzema Noordwolde Geen 1.02.27
74 Carlien Bootsma Utrecht Geen 1.03.22
75 Patrick Dijkhuizen Sneek SV Friesland 1.05.10
76 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 1.05.36
77 Theo Runia Leeuwarden SV Friesland 1.08.47
78 Saakje Regnerus Broeksterwoude SV Friesland 1.08.47
79 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas/SV Friesland 1.08.47
80 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 1.08.59
81 Femke Tijsma Scharsterbrug Geen 1.10.13
82 Sjoerdje Tijsma Balk Geen 1.10.13
83 Woilma v.Teijen Lippenhuizen Geen 1.19.34
5100 Meter.
1 Ruben Dol Zwolle Geen 21.20
2 Jasper Rispens Gorredijk Geen 22.30
3 Rianne Harmsen Drachten Geen 22.37
4 Wietske Beenen Gorredijk L.Gr.Kortezwaag 24.00
5 Lies ter Beek Beetsterzwaag Impala 24.09
6 Jordy Harmelink Langezwaag VV Langezwaag 24.29
7 Wouter de Haas Drachten Geen 25.09
8 Ryan Talman Langezwaag VV Langezwaag 26.26
9 Aize Dijksma Langezwaag Geen 26.26
10 Pieter v.d.Bij Irnsum AV Athleta 26.42
11 René Bruinsma Tynje Geen 27.06
12 Eddy Mandemaker Nieuwehorn AV Heerenveen 27.35
13 Roel Kooyker Tijnje Geen 28.09
14 Jildou Blok Nieuwehorn Geen 28.10
15 Martin Noppert Langezwaag Geen 28.18
16 Tjitte Neuenschwander Aldeboorn Geen 28.22
17 Karin Wouda Oudehaske Geen 28.22
18 Thijs v.d.Molen Joure Geen 28.45
19 Kees Wierenga Langezwaag SV Langezwaag 28.54
20 Wout Nuwolt Langezwaag VV Langezwaag 29.03
21 Jelmer Hoekstra Langezwaag SV Langezwaag 29.11
22 Henk de Vries Langezwaag SV Langezwaag 29.24
23 Bram Molenaar De Knipe AV Heerenveen 29.43
24 Alida Haaijer Langezwaag Geen 29.55
25 Femke Stoter Langezwaag SV Langezwaag 29.59
26 Rebecca Schreqardus Zwolle Geen 30.06
27 Jantine Rozenberg Langezwaag Geen 30.06
28 Remko Hoekstra Langezwaag SV Langezwaag 30.17
29 Johan Strampel Heerenveen Geen 30.20
30 Trijnie Bos Langezwaag Geen 30.41
31 Bareld v.d.Meer Langezwaag SV Langezwaag 30.43
32 Jorne Hijlkema Langezwaag VV Langezwaag 30.51
33 Karin de Vries Heerenveen Geen 30.53
34 Lisa Glazema Langezwaag SV Langezwaag 30.55
35 Marscha Talman Langezwaag Geen 30.59
36 Henriette Huitema Oudehorne Geen 31.28
37 Marijke Terpstra Nieuwehorn AV Heerenveen 31.31
38 Ester Kielstra Jonkerslan Geen 31.37
39 Gjilke van Drooge Luxwoude Geen 31.38
40 Lidwina Hoekstra Langezwaag Geen 31.40
41 Janneke Groen Langezwaag Geen 31.41
42 Yvonne Repko Tijnje Geen 32.58
43 Jitze Groen Drachten Geen 33.00
44 Annelies Siebenga Langezwaag Geen 33.03
45 Epeus Jorritsma Waaksens SV Friesland 33.05
46 Els Dijkman Drachten Geen 33.41
47 Saskia Schoemaker Drachten Geen 33.42
48 Martine Zwaagstra Langezwaag Advendo/SV Langezwa 33.55
49 Fenja Vermeulen Froombosch Geen 33.55
50 Tjerk Veenstra Langezwaag VV Langezwaag 34.27
51 Marjo de Haan Langezwaag SV Langezwaag 34.29
52 Tieme Eppinga Langezwaag SV Langezwaag 34.29
53 Tjisse Haaijer Langezwaag VV Langezwaag 34.39
54 Wieger Otten Langezwaag VV Langezwaag 34.42
55 Jetty Haaijer Langezwaag VV Advendo 34.58
56 Jan v.d.Wal Stiens SV Friesland 35.09
57 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 35.09
58 Petra LycklamaaNijeholt Langezwaag SV Langezwaag 35.21
59 Herman Hoekstra Goutm SV Friesland 35.29
60 Juli Hoekstra Langezwaag Geen 35.39
61 Kim Boonstra Langezwaag Geen 36.21
62 Jenny Brand Langezwaag Geen 36.21
63 Paola Aling Jonkerslan Geen 36.40
64 Jan Dijksma Langezwaag Geen 37.37
65 Wout de Jong Oudehaske Geen 37.52
66 Geert Sierdsma Luinjeberd Geen 37.52
67 Berend Scheuder Zweeloo SV Friesland 40.44
68 Jildou Haaijer Langezwaag Advendo 41.26
69 Ceciel v.Veenen Langezwaag VV Langezwaag 41.26
2 km.
1 Leroy de Jager Langezwaag vv.Langezwaag 9.03
2 Thomas v.d.Tuin Langezwaag vv.Langezwaag 9.18
3 Jorrit Boeijenga Langezwaag Geen 9.46
4 Hylke Dijkstra Langezwaag Geen 10.37
5 Wybren Veenstra Langezwaag vv.Langezwaag 10.39
6 Stijn Otten Langezwaag vv.Langezwaag 10.42
7 Silke Pasteur Langezwaag SV Langezwaag 10.45
8 Meike Hijlkema Langezwaag Geen 10.55
9 Jelco v.d.Tuin Langezwaag Geen 10.59
10 Haye Veenstra Langezwaag vv.Langezwaag 11.12
11 Jort Eekhof Langezwaag vv.Langezwaag 11.19
12 Heine v.d.Spoel Langezwaag vv.Langezwaag 11.22
13 Krista Harmelink Langezwaag vv.Langezwaag 11.26
14 hidde Otten Langezwaag vv.Langezwaag 11.33
15 Suze Werkman Langezwaag Geen 11.36
16 Amara Tiggelman Langezwaag vv.Langezwaag 11.46
17 Andries LycklamaaNijeholt Langezwaag Advendo/SV Langezw. 12.23
18 Bauke de Jong Langezwaag vv.Langezwaag 12.44
19 Jacob Ijselstein Langezwaag vv.Langezwaag 12.51
20 Kelvin de Jager Langezwaag vv.Langezwaag 13.08
21 Mats Eekhof Langezwaag vv.Langezwaag 13.35
22 Anne Wierenga Langezwaag SV Langezwaag 13.46
23 Nienke Zwaagstra Langezwaag Advendo 13.56
24 Jelte Eppinga Langezwaag SV Langezwaag 14.15
25 Joyce Boeijenga Langezwaag Geen 15.55

2013 Langezwaag

Hieronder de deelnemers vanuit Langezwaag die hebben deelgenomen op de diverse afstanden:

 

21.1 KM

26Abe Glazema1.35.30

88Siebe Bouma2.25.35

 

16 KM

23Eddie v.d.Tuin1.14.58

49Lars Mellema1.20.46

84Jan Werkman1.32.27

91Geertje Hijlkema1.34.59

 

10 KM

32Jan/Willem Schuiling48.38

41Niels de Vries49.48

44Auke Hijlkema50.09

61Wietze v.d.Ende53.11

95Tjalke Boonstra1.00.58

97Berend Pastoor1.01.28

109Kaya Boonstra1.07.12

115Kim Boonstra0.00.00

 

5 KM

8Ingrid Brouwer23.14

13Jordy Harmelink25.18

16Kees Wierenga26.27

18Aize Dijksma26.33

24Astrid Hoekstra28.20

25Jorne Hijlkema28.45

28Matthijs Streekstra29.16

29Leroy de Jager29.16

31Henk de Vries29.50

33Femke Stoter30.00

35Jurjen Brouwer30.11

37Lisa Glazema30.34

38Arjan Pastoor30.40

39Alida Haaijee30.41

40Jantine Rozenberg30.42

44Wietske Seldenrust31.24

49Dinie Lap32.16

52Wout Nuwolt32.33

53heine v.d.Spoel32.37

55Marscha Talman32.46

62Annelies Siebenga32.56

65Pietsje v.d.Spoel33.22

68Wietske Hoekstra33.52

69Berta Harmelink35.03

 

2,5 KM

10Remko Hoekstra9.07

12Max Glazema9.47

13Jelmer Hoekstra10.01

15Silke Pastoor10.34

16Wieger Otten11.03

17Finn Mellema11.15

18Meike Hylkema11.31

20Tjerk Veenstra12.07

21Hylke Dijksma12.16

22Jan Dijksma12.30

23Bauke de Jong12.32

24Marjo de Haan12.37

25Tieme Eppinga12.37

26Inge Talman12.42

27Suze Werkman12.44

28Jurina de Vries13.20

29Amara Tiggelman13.22

30Aline de Jong13.27

31Allard Ijselstein17.56

32Jacob Ijselstein17.56

2013 Totaal

21.1 km.
1 Remon v.Lunzen Leeuwarden Lionitas 1.16.24
2 Saco Hemstra Weidum SV Friesland 1.20.19
3 Kor Broers Lemmer SV Friesland 1.21.48
4 Sieds Wiersma Drachten Impala/SV Friesland 1.23.13
5 Pieter/Jan Kooi Loppersum Geen 1.23.35
6 Jasper Stein Sneek Geen 1.25.17
7 Esther Wietzes Assen AAC’ 61 1.25.57
8 Fjodor v.d.Sluijs Gieterveen Geen 1.26.23
9 Thijs Tuinstra Hemelum Geen 1.26.29
10 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1.27.02
11 Tjerk Bruinsma Makkum SV Friesland 1.28.31
12 Mark Hilberts Nederhorstdenberg GAC Hilversum 1.28.50
13 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1.30.15
14 Hans Versteeg Wolvega SV Friesland 1.30.17
15 Aris Leijendekker Tjalleberd Geen 1.31.27
16 René Meekma Witmarsum Geen 1.31.32
17 Rienk de Vries Burgum SV Friesland 1.31.50
18 Henk v.d.Meer Gorredijk AV Heerenveen 1.32.28
19 Herman Geritz Midlum SV Friesland 1.32.47
20 Marco Douma Joure SV Friesland 1.33.15
21 John Nagelhout Heerenveen AV Heerenveen 1.33.15
22 Tsjeard Hofstra Wommels AV Heerenveen 1.33.46
23 Samme Steenstra Joure AV Heerenveen 1.33.47
24 Julius v.d.Werf Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.34.14
25 Frank de Ruiter Sneek SV Friesland 1.35.09
26 Abe Glazema Langezwaag Geen 1.35.30
27 Tonnie Schokker De Blesse Geen 1.35.43
28 Aise Bouma Kimswert SV Friesland 1.36.05
29 Johannes Meijer De Knipe Geen 1.36.20
30 Ewout Atsma Drachten Geen 1.36.25
31 Wieberen/Jan de Jong Drachten Geen 1.36.30
32 Marinka Pultrum Luxwoude AV Heerenveen 1.36.32
33 Jelle Miedema Willemsoord Geen 1.36.34
34 Wilma v.Galen Wolvega AV Start’ 78 1.36.38
35 Marjan de Ruiter Sneek SV Friesland 1.36.57
36 Frits Feddema Heerenveen SV Friesland 1.37.56
37 Andries Tolman Oldeholtpade SV Friesland 1.39.03
38 Rudy Miedema Heerenveen AV Heerenveen 1.39.07
39 Chris Renkema Boerakker L.Gr.Nienoord 1.39.46
40 Mike Pieterson Heerenveen Geen 1.40.31
41 Piet Streefkerk Boelenslaan SV Friesland 1.41.05
42 Reinder Meekma Ferwert Geen 1.41.26
43 Sjouke Meekma Leeuwarden Geen 1.41.44
44 Henk ten Hoeve Heerenveen Geen 1.41.54
45 Hans de Weerd Drachten Impala/SV Friesland 1.42.03
46 Johan Kooistra St.-Jabik SV Friesland 1.42.04
47 Piet Boelens Kollumerzwaag SV Friesland 1.42.42
48 Dirk/Jan v.d.Schulp Gorredijk L.Gr.Kortezwaag 1.42.58
49 Karst Anema Stiens SV Friesland 1.45.06
50 Roelof Kedde Oudehaske AV Heerenveen 1.45.21
51 Martin v.Ooyen Drachten Geen 1.46.38
52 Meinte Wesselius Wommels Geen 1.46.59
53 Louke Berretty Wommels L.Gr.Wommels 1.47.04
54 Haaye Bethlehem Heerenveen Geen 1.47.05
55 Bert ten Hoff Musselkanaal Runners Stadskanaal 1.48.00
56 Carel Harkema Leeuwarden SV Friesland 1.48.03
57 Freddy de Jong Veenhuizen Geen 1.49.18
58 Onno Goldbach Tijnje Geen 1.49.40
59 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1.49.41
60 Rienk Wiersma Wommels Geen 1.50.44
61 Lenard Bloem Marum Geen 1.50.59
62 Sarina Jannes Heerenveen AV Heerenv/SV Friesl 1.51.08
63 Berber Akkerman Wommels Geen 1.51.59
64 Erez Lasker Sneek Geen 1.52.50
65 Jackny v.Dieren Meppel De Sprinter 1.53.41
66 Kees Elzinga Meppel De Sprinter 1.53.41
67 Jan de Boer Oldeholtpade SV Friesland 1.54.58
68 Yde Haarsma Snits SV Friesland 1.55.59
69 Peter Wijnia Wommels L.Gr.Wommels 1.56.02
70 Erik Peereboom Gorredijk Geen 1.56.59
71 Remco Puister Oranjewoud Geen 1.57.02
72 Martijn Otten Heerenveen Geen 1.57.02
73 Peter Kanon Veenhuizen Geen 1.57.59
74 Reinder Tel Surhuizum Geen 2.00.28
75 Piet Runia Stiens Geen 2.01.00
76 Gerard de Groot Drachten Geen 2.01.30
77 Anke v.Dijk Wommels L.Gr.Wommels 2.02.27
78 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 2.06.54
79 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 2.06.54
80 Ineke Scheffer Leens SV Friesland/100MC 2.06.54
81 Inge Helder De Knipe AV Heerenveen 2.09.08
82 Wietze Dupon Drachten Geen 2.10.30
83 Joke Cremer Gorredijk SV Friesland 2.10.35
84 Ienskje v.d.Weg Ouwsterhaule AV Heerenveen 2.11.03
85 Tonnie Rooks Appelscha Geen 2.14.03
86 Tom Cusiel Heerenveen SV Friesland 2.18.55
87 Ank Cusiel Heerenveen AV Heerenveen 2.18.55
88 Siebe Bouma Langezwaag Geen 2.25.35
16.3 km
1 riekele Kobes Haskerhorne AV Heerenveen 55.51
2 eelke Boonstra Sneek Geen 1.01.12
3 Adiaan Huisman Oosterwolde Invictus 1.03.43
4 Jelly v.d.Kloet Drachten Impala 1.04.30
5 Dorus Wolthekker Nietap L.Gr.Nienoord 1.04.38
6 Foppe v.d.Heide Drachten Impala 1.06.21
7 Jippe Jongsma Oudehorne Geen 1.06.34
8 Marten Oosterkamp Bontebok AV Heerenveen 1.06.54
9 Chris Draijer Oudega Impala/SV Friesland 1.07.17
10 Yeme de Boer Nyland SV Friesland 1.07.22
11 Henk Ruiter Sneek Horror 1.07.28
12 Stefan v.d.Wal Drachten Impala/SV Friesland 1.08.05
13 Koen Kiestra Leeuwarden Lionitas/SV Friesland 1.09.06
14 Jan Uiterwijk Eesveen L.Gr.Beilen 1.10.44
15 Klaas/Willem Zwaagstra Ylst Fit en Frij 1.10.48
16 Johan de Witte Makkum Geen 1.11.23
17 Bob v.d.weg Ouwsterhaule AV Heerenveen 1.11.36
18 Jacinta Fancel Leeuwarden Lionitas/SV Friesland 1.11.54
19 Auke Kuipers Leeuwarden Geen 1.12.00
20 Martin/Jan Visser Mildam AV Heerenveen 1.12.02
21 Wisse Zantema Heeg SV Friesland 1.14.06
22 Jouke Jorritsma Drachten Impala 1.14.36
23 Eddie v.d.Tuin Langezwaag VV Langezwaag 1.14.58
24 Jolanda Koops Heerenveen AV Heerenveen 1.15.30
25 André Jellema Leeuwarden Lionitas 1.15.33
26 Auke Ykema Sexbieum SV Friesland 1.15.42
27 Carlos de Matos Heerenveen Geen 1.15.46
28 Pieter Hijlkema Marum Geen 1.15.55
29 Siart Smit Leeuwarden Geen 1.16.09
30 Chris Jansen Sneek Horror 1.17.44
31 Lútsen Wijma Oudega SV Friesland 1.16.17
32 Hielke Kootstra Steenwijkerwold Geen 1.17.08
33 Auke Dalstra Gorredijk Geen 1.17.14
34 Dirk Slimmen Vollenhove SV Friesland 1.17.32
35 Jappie Brandenburg Oudemirdum Horror 1.17.37
36 Gearard Posthumus Heerenveen AV Heerenveen 1.17.38
37 Wabe Roskam Easterlittens Horror/SV Friesland 1.17.38
38 Ab Stip Else Harambe 1.17.44
39 Jack v.Rozen Oosterwolde Invictus 1.17.44
40 Symen v.d.Velde Waaksens Horror 1.18.29
41 Martijn Venema Veenwouden Geen 1.18.48
42 Jolanda Bayema Spanga Geen 1.19.58
43 Hendrik Oosterhoff Herenveen Geen 1.19.28
44 Hans Nagtegaal Grou Lionitas 1.19.34
45 Klaas/Jan Dijkstra Makkum SV Friesland 1.19.45
46 Marcel Bomas Leeuwarden L.Gr.Leeuw/SV Friesland 1.19.58
47 Anoek Rentmeester De Knipe Geen 1.20.32
48 Marcel Kortekaas Heerenveen AV Heerenveen 1.20.44
49 Lars Mellema Langezwaag Geen 1.20.46
50 Nico Sikkes Nieuwebrug AV Heerenveen 1.21.02
51 Eldert Teijema Heerenveen Geen 1.21.05
52 Jaap Dijkstra Franeker SV Friesland 1.21.06
53 Pieter v.Dijk Heerenveen AV Heerenveen 1.21.07
54 Marcel Stein Sneek Geen 1.21.13
55 Wouter Kuiper Marum Geen 1.21.41
56 Hemke Rozema Sneek Horror 1.21.44
57 Marten de Vries Buitenpost Geen 1.22.45
58 André de Vries Gerkesklooster Geen 1.22.45
59 Jan/Willem Bethlehem Tjalleberd Geen 1.23.00
60 Uilke Bosma Joure AV Heerenveen 1.23.11
61 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 1.23.56
62 Siebren Bosma Nieuweschoot AV Heerenveen 1.24.40
63 Duco Zijlstra Leeuwarden SV Friesland 1.24.49
64 Sjef Damhuis Steenwijkerwold Geen 1.24.52
65 Sierd Moll Goredijk AV Heerenveen 1.25.57
66 Simon Postma Oudehaske Geen 1.26.21
67 Pieter Cremer Gorredijk SV Friesland 1.26.26
68 Tiny de Jong Wolvega AV Start’ 78 1.26.47
69 Els ter Schure Beetsterzwaag Impala 1.26.49
70 Jeen Bruinsma Katlijk Langezwaag sv. 1.26.56
71 Jeroen Boshuijzen Oenkerk L.Gr.Leeuwarden 1.27.10
72 Klaas Peereboom Heerenveen AV Heerenveen 1.27.23
73 Jappie Walstra Tijnje Geen 1.27.35
74 Jeffery Robbers Leeuwarden SV Friesland 1.28.48
75 Marlous de Jong Siegerwoude Geen 1.29.41
76 Marco Mooij Heerenveen AV Heerenveen 1.30.11
77 Andries Welles Lippenhuizen SV Friesland 1.30.59
78 Petra Moll Gorredijk AV Heerenveen 1.31.03
79 Evelien Sikkema Gorredijk Geen 1.31.12
80 Andries Oenema Heerenveen AV Heerenveen 1.31.24
81 Bouwe Tasma Heerenveen Geen 1.32.02
82 Jaap v.d.Veen Roden Geen 1.32.21
83 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 1.32.24
84 Jan Werkman Langezwaag Geen 1.32.27
85 Leo Versteeg Franeker SV Friesland 1.33.01
86 Marja v.d.werf Joure AV Heerenveen 1.33.08
87 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 1.33.08
88 Teun v.d.Meij Tzum SV Friesland 1.33.43
89 Piet de Vos Emmeloord SV Friesland 1.34.07
90 Anske Schaap Gorredijk Geen 1.34.27
91 Geertje Hijlkema Langezwaag Geen 1.34.59
92 René Visser De Knipe Geen 1.35.03
93 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 1.38.03
94 Febo Perdok Heerenveen AV Heerenv/SV Friesland 1.40.27
95 Tjitske Koopman De Knipe Geen 1.40.28
96 Riekend Koopman Bontebok AV Heerenveen 1.40.28
97 Karin Andersson Leeuwarden Geen 1.41.09
98 Geert Kraak Heerenveen AV Heerenveen 1.41.18
99 Jippe Bokma Leeuwarden SV Friesland 1.47.28
100 Sijbrand Dijkstra Heerenveen AV Heerenveen 1.52.12
101 Hans Helder De Knipe AV Heerenveen 1.53.23
10 km.
1 Arjen v.d.Logt Goutum AV Phoenix 34.54
2 Jan/Sytze Jonker Terwispel AV Heerenveen 34.59
3 Marcel Adema Akkrum Lionitas 36.02
4 Albert v.d.Ziel Berlikum SV Friesland 36.11
5 Ynze Stienstra Wergea Lionitas 36.58
6 Jappie Doller Waskemeer SV Friesland 37.08
7 Wim Bakker West Terschelling SV Friesland 38.50
8 Anton Kingma Leeuwarden Lionitas 40.31
9 Eeuwe Schot Groningen Gron.Atletiek 40.39
10 Theo Borawitz Leeuwarden SV Friesland 41.05
11 Harold Brouwer Heerenveen AV Heerenveen 41.31
12 Wilco Berga Terwispel Geen 41.36
13 Hans Hiemstra Harkema Geen 42.51
14 Simon Visbeek Leeuwarden SV Friesland 43.41
15 Meine Hoitsma Kollum SV Friesland 43.45
16 Ronald Nihot Leek AAC’ 61 43.51
17 Nolle Lam Elahuizen SV Friesland 43.54
18 Sandra Sikkema Drachten Impala 43.56
19 Jan Makkinga Heeenveen Geen 43.53
20 Ruben Draaisma Bolsward L.Gr.Bolsward 44.06
21 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 46.30
22 Piet Boskma Heerenveen AV Heerenveen 46.39
23 Sytse Jansma Harlingen SV Friesland 46.45
24 Martin v.d.Burg Sneek SV Friesland 46.53
25 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 47.11
26 Robert Hettinga Heerenveen Geen 47.28
27 Thijs v.d.Vegt Langelille AV Start’78/SV Friesland 47.32
28 Jurriën Rijlaarsdam Oosterwolde Invictus 48.10
29 Tirza v.Faassen Groningen Geen 48.28
30 Willem de Vries Heerenveen Geen 48.29
31 Cor Wijnja Heerenveen AV Heerenveen 48.31
32 Jan/Willem Schuiling Langezwaag Geen 48.38
33 Herbert Daling Donkerbroek Geen 48.39
34 Emik Daling Zuidwolde Geen 48.39
35 Jappie ten Hoeve Heerenveen Geen 48.40
36 Jan/Anne Postma Kollum SV Friesland 48.40
37 Karin Danhof Irnsum SV Friesland 49.25
38 Edwin Deelstra Leeuwarden SV Friesland 49.32
39 Wietze Westerhuis Marum Impala 49.44
40 Jornt Lageveen Gorredijk Geen 49.48
41 Niels de Vries Langezwaag VV Langezwaag 49.48
42 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 50.00
43 Sjacco Miedema Bolsward L.Gr.Bolsward 50.09
44 Auke Hijlkema Langezwaag Geen 50.09
45 Janco de Vries Gorredijk VV Gorredijk 50.40
46 Gerben Brouwer Snits SV Friesland 50.44
47 Jolanda Muizer Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 50.45
48 Arie Smedinga Tzum SV Friesland 51.00
49 Rinse Tichelaar De Knipe Geen 51.05
50 Domien Mulder Joure SV Friesland 51.19
51 Henk Sijbranda Ureterp Geen 51.25
52 Hester Henstra Leeuwarden Geen 51.30
53 Bouke v.d.Hem Groningen Geen 51.50
54 Elzo Bloem Meeden Geen 52.12
55 Piet Kerstholt Groningen SV Friesland 52.15
56 Timo v.Buiten Gorredijk Geen 52.30
57 Henk Postma Deinum SV Friesland 52.35
58 Bote Hendriksma Terwispel AV Heerenveen 52.41
59 Jasper Doornbos Groningen Geen 52.55
60 Wijbrand de Groot Veenwouden SV Friesland 52.56
61 Wietze v.d.Ende Langezwaag Langezwaag SV 53.11
62 Cor de Groot Minnertsga SV Friesland 53.16
63 Ronald Hoekstra Reduzum Geen 53.31
64 Tineke Lautenbach Heerenveen AV Heerenveen 53.35
65 Rinze v.d.Brug Gorredijk Geen 53.36
66 Harmke v.d.Merk De Blesse Geen 53.39
67 Mannie Oostra Olterterp Geen 53.39
68 Sicco Ringia Gorredijk Geen 53.59
69 Kees/Bart Jonker De Knipe Geen 53.59
70 Sake Lageveen Gorredijk Geen 54.59
71 Sido Martens Leeuwarden SV Friesland 55.08
72 Inge Wulffelé Leeuwarden Lionitas/SV Friesland 55.31
73 Marjo Doeven Heerenveen AV Heerenveen 55.43
74 Minke Oord Joure SV Friesland 55.54
75 John Melein Joure Geen 56.08
76 Marianne den Boer Heerenveen Geen 56.13
77 Djurre Joh.v.d.Schaaf Oenkerk SV Friesland 56.54
78 Lubbert Kloosterman Zwaagwesteinde Geen 56.57
79 Tineke Dijkstra Bitgum SV Friesland 56.58
80 Jan Kalsbeek Stiens SV Friesland 56.59
81 Jan v.d.Beukel Berlikum SV Friesland 57.01
82 Natasja Viersen Workum L.Gr.Workum 57.08
83 Aly Leijendekker Tjalleberd Geen 57.08
84 Jeannette v.d.Mei Tjalleberd Geen 57.08
85 Francisco Oosterbaan Goënga Geen 57.13
86 Sara Sietzema Noordwolde Geen 58.44
87 Hans Tiessen De Knipe De Achterbuurters 58.45
88 Thea Bergstra Heerenveen AV Heerenveen 58.48
89 Jouke Andringa Oudehorne AV Heerenveen 59.31
90 Leov.Herksen Marum SV Friesland 59.34
91 Klaas Sijbranda Hommerts Geen 59.37
92 Ammy Langenbach Gorredijk Impala 59.52
93 Petra Hoekstra Wommels L.Gr.Wommels 1.00.12
94 Ramon Smit Grou Geen 1.00.58
95 Tjalke Boonstra Langezwaag Geen 1.00.58
96 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 1.01.28
97 Berend Pastoor Langezwaag Geen 1.01.28
98 Bertus Jaarsma Heerenveen Geen 1.01.40
99 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 1.01.51
100 Douwe Bethlehem Tjalleberd Geen 1.02.00
101 Jacqueline Vogelaar Heerenveen AV Heerenveen 1.02.10
102 Foeke Idzenga De Wilgen SV Friesland 1.03.06
103 Patrick Dijkhuizen Sneek SV Friesland 1.04.04
104 Hester Slootjes Bolsward SV Friesland 1.05.26
105 Albert Rameau Rien L.Gr.Sneek 1.06.19
106 Tsjerk Viersen Hommerts Geen 1.06.48
107 Rosanna v.Teijen Lippenhuizen Geen 1.07.07
108 Wilma v.Teijen Lippenhuizen Geen 1.07.07
109 Kaya Boonstra Langezwaag Geen 1.07.12
110 Edsel Sambro Heerenveen Geen 1.08.26
111 Lida Deden Heerenveen Geen 1.09.45
112 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas/SV Friesland 1.10.06
113 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.10.06
114 Theo Runia Leeuwarden SV Friesland 1.10.06
115 Kim Boonstra Langezwaag Geen 0.00.00
5 km.
1 Tino v.Garderen Uffelte Geen 19.42
2 Folkert Visser Burgum Impala 20.20
3 Adrie Hoks Joure Geen 21.47
4 Christine de Wit Katlijk Geen 22.19
5 Sieberen de Jong Vegelingsoord Geen 22.30
6 Berber Bergsma Den Helder Geen 22.41
7 Erik Canter Visscher Beetsterzwaag Geen 22.55
8 Ingrid Brouwer Langezwaag Geen 23.14
9 Dikkie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 23.29
10 Justus Bosschieler Wommels L.Gr.Wommels 24.09
11 Arno Looper Jonkersland VV Langezwaag 24.30
12 Rudie v.d.Merk De Blesse Geen 24.39
13 Jordy Harmelink Langezwaag VV Langezwaag 25.18
14 Lies ter Beek Beetsterzwaag Geen 26.16
15 Tjalling Tjalsma Drachten Geen 26.24
16 Kees Wierenga Langezwaag VV Langezwaag 26.27
17 Rinske de Jong Lippenhuizen Geen 26.28
18 Aize Dijksma Langezwaag geen 26.33
19 Rene Bruinsma Tynje Geen 26.36
20 Roel Kooyker Tijnje Geen 26.29
21 Pieter v.d.Bij Irnsum Geen 26.59
22 Jos Elshof Tijnje Geen 28.00
23 Thys de Jong Lippenhuizen Geen 28.03
24 Astrid Hoekstra Langezwaag VV Langezwaag 28.20
25 Jorne Hijlkema Langezwaag VV Langezwaag 28.45
26 Helma Siebenga De Knipe Pauwenburg SV 28.49
27 Edwin Hoogeveen Heerenveen Geen 29.12
28 Matthijs Streekstra Langezwaag VV Langezwaag 29.16
29 Leroy de Jager Langezwaag VV Langezwaag 29.16
30 Carolien de Vries Heerenveen AV Heerenv/SV Friesland 29.26
31 Henk de Vries Langezwaag VV Langezwaag 29.50
32 Jennie Kooijman De Knipe AV Heerenveen 29.54
33 Femke Stoter Langezwaag Langezwaag SV 30.00
34 Thomas Lentes Katlijk Geen 30.00
35 Jurjen Brouwer Langezwaag Geen 30.11
36 Epeus Jorritsma Waaksens SV Friesland 30.22
37 Lisa Glazema Langezwaag Geen 30.34
38 Arjan Pastoor Langezwaag VV Langezwaag 30.40
39 Alida Haaijee Langezwaag Geen 30.41
40 Jantine Rozenberg Langezwaag VV Langezwaag 30.42
41 Eva v.Maurik Heerenveen Geen 30.43
42 Sicko Hempenius Jonkerslân Geen 30.44
43 Janke Altenburg Spannum Geen 30.50
44 Wietske Seldenrust Langezwaag Geen 31.24
45 Jolande Hooisma Heerenveen Geen 31.29
46 Brendan Bosschieter Wommels L.Gr.Wommels 31.56
47 Merijn Bosschieter Wommels L.Gr.Wommels 31.58
48 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 32.13
49 Dinie Lap Langezwaag Geen 32.16
50 Wia Siebenga Bontebok Geen 32.20
51 Annebes Rotteved Bontebok Geen 32.20
52 Wout Nuwolt Langezwaag VV Langezwaag 32.33
53 heine v.d.Spoel Langezwaag VV Langezwaag 32.37
54 Althea Browne Heerenveen AV Heerenveen 32.40
55 Marscha Talman Langezwaag Geen 32.46
56 gonneke Otten Heerenveen Geen 32.50
57 Anja Raggers Heerenveen Geen 32.51
58 Janny de Leeuw De Knipe AV Heerenveen 32.52
59 Maya Schuurman Amsterdam Geen 32.53
60 laita Elouarizi Heerenveen Geen 32.54
61 Marijn v.Trier Amsterdam L.Gr.Aart Stigter 32.55
62 Annelies Siebenga Langezwaag Geen 32.56
63 Toos Koning Oudehorne Geen 33.09
64 Iris Sikkema Gorredijk Geen 33.09
65 Pietsje v.d.Spoel Langezwaag Geen 33.22
66 Antje Huisman Oosterwolde Invictus 33.24
67 Klaas Duits Sneek SV Friesland 33.39
68 Wietske Hoekstra Langezwaag VV Langezwaag 33.52
69 Berta Harmelink Langezwaag VV Langezwaag 35.03
70 Geert Sierdsma Luinjeberd Geen 35.11
71 Wout de Jong Oudehaske Geen 35.11
72 Alinda Leijendekker Tjalleberd Geen 35.11
73 Margot Weijer De Knipe AV Heerenveen 35.17
74 Geke Brader Heerenveen Geen 35.28
75 Berend Schreuder Zweeloo SV Friesland 41.26
76 Kees v,d,Laan Heerenveen AV Heerenveen 00.00
77 Femke Piersma Utrecht u-track 00.00
2½ km.
1 Welmer de Boer Nijland Geen 7.34
2 Chris Wever Bontebok AV Heerenveen 7.48
3 Jelmer Kootstra Beetsterzwaag Impala 7.51
4 Lisa Muizer Leeuwarden Lionitas 7.55
5 Matthijs Pultrum Luxwoude Geen 8.24
6 Harm/Jan Kootstra Beetsterzwaag Impala 8.29
7 Lucas Dylan Hoogeveen HAC’ 63 8.33
8 Anneke Kootstra Beetsterzwaag Impala 8.39
9 Sven Pultrum Luxwoude Geen 9.01
10 Remko Hoekstra Langezwaag VV Langezwaag 9.07
11 Dinice Lucas Hoogeveen HAC’ 63 9.11
12 Max Glazema Langezwaag Geen 9.47
13 Jelmer Hoekstra Langezwaag VV Langezwaag 10.01
14 Jildoy Jonker Tjalleberd Geen 10.32
15 Silke Pastoor Langezwaag Geen 10.34
16 Wieger Otten Langezwaag Geen 11.03
17 Finn Mellema Langezwaag VV Langezwaag 11.15
18 Meike Hylkema Langezwaag Geen 11.31
19 Jochem de Haan Luxwoude VV Langezwaag 11.40
20 Tjerk Veenstra Langezwaag VV Langezwaag 12.07
21 Hylke Dijksma Langezwaag Geen 12.16
22 Jan Dijksma Langezwaag Geen 12.30
23 Bauke de Jong Langezwaag VV Langezwaag 12.32
24 Marjo de Haan Langezwaag VV Langezwaag 12.37
25 Tieme Eppinga Langezwaag VV Langezwaag 12.37
26 Inge Talman Langezwaag Geen 12.42
27 Suze Werkman Langezwaag Geen 12.44
28 Jurina de Vries Langezwaag Langezwaag SV 13.20
29 Amara Tiggelman Langezwaag Langezwaag SV 13.22
30 Aline de Jong Langezwaag Langezwaag SV 13.27
31 Allard Ijselstein Langezwaag Gymn.Langezwaag 17.56
32 Jacob Ijselstein Langezwaag VV Langezwaag 17.56
33 Jan Jorna Harlingen SV Friesland 23.11

2012 Totaal

De halve marathon werd gewonnen door Jan Stuursma uit Sappemeer 1.12.18 een prima tijd voor deze topper uit Groningen.
2e John Nagelhout Heerenveen 1.18.32
3e Sieds Wiersma Drachten 1.21.23
4e Saco Hemstra Weidum 1.21.23
5e Jappie Brandenburg Oudemirdum 1.26.06
21e Abe Glazema Langezwaag 1.43.34

Vrouwen:
1e Toos v.d.Vliet Nijbeets 1.49.24
2e Yolanda Brouwer Heerenveen 1.59.02
3e Anke Peterson Leeuwarden 1.59.03
4e Minke Oord Joure 2.07.05
5e Sabine Bomas Gytsjerk 2.13.26

16.1 km.
1e Riekele Kobes Haskerhorne 55.45
2e Jan Scheenstra Zuidveen 56.46
3e Henri Veldman Bontebok 1.01.53
4e Klaas Talma Gorredijk 1.02.24
5e Dorus Wolthekker Nietap 1.03.51
14e Richard van Veenendaal Langezwaag 1.10.15
51Lars Mellema Langezwaag 1.29.04

Vrouwen:
1e Liesbeth Steenbergen Sneek 1.12.37
2e Wilma v.Teijen Lippenhuizen 1.12.48
3e Bea v.d.Mei St.Johannesga 1.19.43
4e Sippie Roukema Heerenveen 1.26.39
5e Tineke Lautenbach Heerenveen 1.29.11

10 KM.
1e Jan Sytze Jonker Terwispel 36.59
2e Roben Wassens Roden 39.52
3e Simon Regnerus Marrum 39.59
4e Herman Regnerus Marrum 39.59
5e Henri Harmsen Augustinusga 40.48
30Niels de Vries Langezwaag 51.06
48Wietze van der Ende Langezwaag 55.03
71Jan Werkman Langezwaag 1.00.49
81Berend Pastoor Langezwaag 1.02.49

Vrouwen:
1e Abelina Reitsema Joure 49.21
2e Saakje Regnerus Broeksterwoude 51.00
3e Lydia Ardjosoediro Leeuwarden 51.21
4e Karin Danhof Irnsum 52.06
5e Monique Tjeerdsma Heerenveen 52.57

5 km.: 

1e Harold Brouwer Heerenveen 20.10
2e Bart Berga Terwispel 20.24
3e Folkert Visser Burgum 20.26
4e Jorn de Jong Gorredijk 21.12
5e Ene Lensink Langezwaag 22.31
14e Thijs Nuwolt Langezwaag 25.20
16e Thomas van der Tuin Langezwaag 25.52
18e Jordy Harmelink Langezwaag 26.23
21e Joris Siepermann Langezwaag 26.39
23e Tim Jetten Langezwaag 26.58
30e Aize Dijksma Langezwaag 28.36
31e Matthijs Streekstra Langezwaag 28.50
32e Leroy de Jager Langezwaag 28.50
33e Jan/Anne Brouwer Langezwaag 29.05
37e Leo Tiggelman Langezwaag 29.50
51e Jorne Hijlkema Langezwaag 31.35
52e Auke Hijlkema Langezwaag 31.38
56e Ryan Talman Langezwaag 32.08
59e Theo de Jong Langezwaag 33.24
68e Eize de Jong Langezwaag 36.30
78e Roel Brandenburg Langezwaag 38.53
79e Jan Dijksma Langezwaag 38.53

Vrouwen:
1e Tessa de Boer Heerenveen 21.52
2e Mirjam Nicolai Drachten 23.49
3e Linda Peereboom Heerenveen 25.12
4e Roos Boerma Garyp 25.28
5e Sarina Jannes Heerenveen 26.25

38e Geertje Hylkema Langezwaag 29.50

41e Lisa Glazema Langezwaag 30.02

42e Femke Stoter Langezwaag 30.05

47e Jantine Rozenberg Langezwaag 30.37

48e Alida Haaijer Langezwaag 30.37

54e Mila Mellema Langezwaag 31.59

57e Julia de Wit Langezwaag 32.14

60e Pietsje V.D.Spoel Langezwaag 34.04

64e Elly Claus Langezwaag 34.47

69e Annelies Siebenga Langezwaag 36.49

71e Ilanka Grasman Langezwaag 36.59

72e Gelwich Haayer Langezwaag 37.02

74e Marascha Talman Langezwaag 37.05

75e Jetty Haayer Langezwaag 37.31

76e Mirjam v.d.Wal Langezwaag 37.35

80e Marjan de Vries Langezwaag 39.08

82e Jirina de Vries Langezwaag 39.37
83e Berta Harmelink Langezwaag 00.0

2 KM:

1e Jasper Rispens Gorredijk  8.20
2Kees Wieringa Langezwaag 9.31
3e Remko Hoekstra Langezwaag 9.40
4e Stijn Otten Langezwaag 9.50
5e Bjorn Claus Langezwaag 10.12
6e Max Glazema Langezwaag 10.24
7e Wout Nuwolt Langezwaag 10.26
8e Bas Walsma Langezwaag 10.50
9e Wieger Otten Langezwaag 10.57
10e Jelmer Hoekstra Langezwaag 10.
11e Jort Eekhof Langezwaag 11.02
12e Finn Mellema Langezwaag 11.15
14e Tjisse Haayer Langezwaag 11.41
16eArjan Pastoor Langezwaag 11.46
17e A.Lycklama a Nijeholt Langezwaag 11.52
18e Kjeld Hanegraaf Langezwaag 11.59
20e Heine v.d.Spoel Langezwaag 12.44
22e Wiebe Brandenburg Langezwaag 12.59
28P.Lycklama a Nijeholt Langezwaag
29e Jochem de Haan Langezwaag 13.44
30e Kelvin de Jager Langezwaag 13.44
31e Jacco de Jong Langezwaag 13.46
32e Jacob Ysselstein Langezwaag 14.02
33e Tjerk Veenstra Langezwaag 14.18Vrouwen:

Vrouwen:

1e Silke Pastoor Langezwaag 11.23
2e Krista Harmelink Langezwaag 11.41
3e Meike Hylkema Langezwaag 12.48
4e Jildou Jonker Tjallebert 13.12
5e Joyce Boeijenga Langezwaag 13.12
6e Rigt de Kroon Langezwaag 13.14 (26e)
7e Laura Jetten Langezwaag 15.13 (36e)
8e Anne Wierenga Langezwaag 00.00 (38e)

2011 Totaal

21.1 km
Naam Woonplaats Vereniging Tijd
1 Harm Jan Martens Hoogeveen HAC’63 1.19.09
2 Saco Hemstra Weidum SV Friesland 1.20.57
3 Mark Huising San Diego Geen 1.23.13
4 Sieds Wiersma Drachten Impala/SV Frl. 1.24.19
5 Jan Albert Veenema Sneek Horror/LAB 1.24.59
6 Martijn Dashorst Heerenveen Geen 1.25.07
7 Harry Bos Oldeholtpade SV Friesland 1.26.03
8 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1.26.03
9 Pieter-Jan Kooi Loppersum Geen 1.28.08
10 Ruud Brouwer Hoogeveen L.Gr.PK 1.28.15
11 Hans Versteeg Wolvega SV Friesland 1.28.16
12 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1.28.18
13 Hendrik Hoekstra Joure AV Heerenv/SV Frl. 1.29.18
14 Chris Draijer Oudega Impala/SV Frl. 1.29.49
15 Gerrit Betzema Tytsjerk SV Friesland 1.30.35
16 Reinder Meekma Ferwert Geen 1.31.35
17 Kees v.d.Laan Heerenveen AV Heerenveen 1.32.03
18 Willem Jansma Kampen Geen 1.32.29
19 Sjouke Meekma Leeuwarden Geen 1.33.20
20 Rienk de Vries Burgum SV Friesland 1.33.44
21 Marco Hassing De Blesse Geen 1.33.51
22 Heerke Postma De Blesse AV Start’78 1.33.58
23 Derk Jan v.d.Schulp Gorredijk Kortezwaag 1.34.09
24 Thijs Tuinstra Hemelum Geen 1.34.14
25 Robert Ovbiagbonhia Drachten Impala 1.34.17
26 Hugo de Jong Franeker SV Friesland 1.34.57
27 Jaap Zwaagstra Witmarsum Geen 1.35.22
28 Ype Bosma Franeker SV Friesland 1.37.16
29 Lútsen Wijma Oudega SV Friesland 1.37.53
30 Aris Leijendekker Tjalleberd Geen 1.38.00
31 Wiebe Jongsma Katlijk AV Heerenveen 1.38.00
32 Corine Visser Leeuwarden SV Friesland 1.38.48
33 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 1.39.00
34 Louis Bakker Ryptsjerk SV Friesland 1.39.37
35 Klaas de Jong Steenwijk Geen 1.39.54
36 Jan Stalker Steenwijk AVVN 1.40.02
37 Jelk Nutma Surhuisterveen Geen 1.40.16
38 Andries Tolman Oldeholtpade L.Gr.Wolvega 1.40.46
39 Keimpe Jager Dronrijp SV Friesland 1.40.46
40 René Meekma Witmarsum Geen 1.42.12
41 Tseard Wijma Feanwalden SV Friesland 1.43.25
42 Wiebe Kootstra Twijzelerheide Fytris/SV Frl. 1.45.07
43 Henk Horst Eemnes Geen 1.45.23
44 Pieter Cremer Gorredijk SV Friesland 1.45.23
45 Jos v.Rijt Amersfoort Geen 1.46.10
46 Freddy Spreen Annen Huzerunners 1.47.11
47 Luuk Kruizinga Aduard L.Gr.Zuidhorn 1.47.16
48 Bert Grit Finkum SV Friesland 1.47.12
49 Karst Vaartjes Assen AAC’ 61 1.47.19
50 Bouke Fennema Britsum SV Friesland 1.47.20
51 Lammert de Jong Hurdegaryp SV Friesland 1.47.24
52 Jan Pieter Hogerhuis Franeker Geen 1.47.37
53 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1.47.52
54 Peter Glim Hippolytushoef SV Friesland 1.48.00
55 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland 1.48.10
56 Djurre Joh.v.d.Schaaf Oentsjerk SV Friesland 1.48.20
57 Wietze Jonker Luxwoude Langezwaag SV 1.49.08
58 Jeffery Robbers Leeuwarden SV Friesland 1.49.40
59 Karst Anema Stiens SV Friesland 1.49.54
60 Yolanda Brouwer Heerenveen AV Heerenveen 1.49.57
61 Toon Dickhoff Beetserzwaag Geen 1.50.16
62 Peter Visser Leeuwarden SV Friesland 1.50.17
63 Piet Streefkerk Boelenslaan SV Friesland 1.51.23
64 Ton Cusiel Heerenveen SV Friesland 1.51.35
65 Onno Goldbach Zwolle Geen 1.51.52
66 Robin de Vries Heerenveen Geen 1.52.48
67 Yde Haarsma Sneek SV Friesland 1.54.42
68 Haije Bethlehem Heerenveen Geen 1.54.43
69 Aise Bouma Kimswert SV Friesland 1.55.09
70 Catrinus Bouma Oldehove L.Gr.Nienoord 1.56.30
71 Bouwe Talsma Heerenveen Geen 1.57.06
72 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 1.57.32
73 Marcel Hoekstra Harlingen SV Friesland 1.58.04
74 Wieger Klijnstra Heerenveen AV Heerenveen 1.59.55
75 Sarina Jannes Heerenveen AV Heerenveen 1.59.55
76 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 1.59.57
77 Feike Politiek Leeuwarden Geen 2.00.36
78 Lucien Minduapessy Amsterdam Geen 2.01.29
79 Jan de Boer Oldeholtpade SV Friesland 2.01.40
80 Femme de Bruin Leeuwarden SV Friesland 2.05.59
81 Wietze Dupon Drachten Geen 2.07.10
82 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 2.09.07
83 Hennie Munsterman Hoogeveen Geen 2.19.45
84 Ienskje v.d.Weg Ouwsterhaule AV Heerenveen 2.19.45
85 Nanne Heida Mildam Geen 0.00.00
16.1 (10 EM)
Naam Woonplaats Vereniging Tijd
1 Menno Iedema Drachten Impala 1.01.31
2 René Jaarsma Drachten Impala 1.02.52
3 Harie Pot Bakkeveen Geen 1.02.58
4 Gerard Dunnink Steenwijk Geen 1.03.58
5 Jan Boonstra Sneek Horror/SV Frl. 1.05.16
6 Dorus Wolthekker Nietap L.Gr.Nienoord 1.05.53
7 Willem Koet Heerenveen AV Heerenveen 1.06.25
8 Imre v.Hijum Heerenveen AV Heerenveen 1.07.12
9 Jasper v.Olst Drachten Geen 1.08.16
10 Foppe v.d.Heide Drachten Impala 1.08.19
11 Koen Kiestra Leeuwarden Lionitas/SV Frl. 1.08.23
12 Henk Ruiter Sneek Horror 1.09.16
13 Jan Uiterwijk Eesveen L.Gr.Beilen 1.09.28
14 Erik Verkaaik Annen Hunzerunners 1.10.27
15 Johannes Meijer De Knipe Geen 1.10.33
16 Martin Jan Visser Mildam AV Heerenveen 1.10.36
17 Kees Visser De Knipe AV Heerenveen 1.10.41
18 Richard v.Veenendaal Langezwaag AV Heerenveen 1.11.04
19 Herman Geritz Midlum SV Friesland 1.11.19
20 Klaas Hoekstra Heerenveen AV Heerenveen 1.12.29
21 Piet Boskma Heerenveen AV Heerenveen 1.12.42
22 Harm Veenstra Gorredijk Impala 1.12.56
23 Benn Hoekman Opeinde Impala/SV Frl. 1.13.35
24 Martin v.d.Burg Sneek SV Friesland 1.14.02
25 Bouwe v.d.meer Jubbega AV Heerenveen 1.14.02
26 Reno Papa Leeuwarden Geen 1.14.53
27 Pieter Tolsma Arum Geen 1.16.28
28 Piet Klijnstra Nijeholtwolde AV Heerenveen 1.16.37
29 Cor Wijnja Heerenveen AV Heerenveen 1.16.53
30 Jan Bos Steenwijkerwold AV Start’ 78 1.17.00
31 Wietse Jonker Wommels SV Friesland 1.17.00
32 Wilma v.Galen Wolvega AV Start’ 78 1.17.09
33 Wiebe de Vries Appelscha LSV Invictus 1.17.09
34 Rudy Miedema Heerenveen AV Heerenveen 1.17.23
35 Jack v.Rozen Oosterwolde LSV Invictus 1.18.50
36 Janetta Wolthekker Nietap L.Gr.Nienoord 1.19.00
37 Dries Wedzinga Drachten Impala 1.19.03
38 Abe Glazema Langezwaag Geen 1.19.07
39 Auke Akkersma Tolbert L.Gr.Nienoord 1.19.44
40 Johannes Agricola Putten Roodrinners Joure 1.19.56
41 Wil Lutter Tolbert L.Gr.Nienoord 1.20.00
42 Arend de Haan Jubbega AV Heerenveen 1.20.07
43 Henk v.Dijken Zevenhuizen Geen 1.20.42
44 Hemke Rozema Sneek Horror 1.20.48
45 Henk Prins Tobert L.Gr.Nienoord 1.20.51
46 Janet Werkema Sneek Horror 1.21.14
47 Martijn Venema Feanwâlden Geen 1.21.20
48 Eelco Hoogeveen Blije SV Friesland 1.21.41
49 Tracy v.d.Ploeg Damwoude L.Gr.Dokkum/SV Frl. 1.21.44
50 Johan v.d.Graaf Berltsum SV Friesland 1.21.53
51 Fokke Hoeksma Berltsum SV Friesland 1.21.53
52 Erica Verweij St.Nicolaasga AV Heerenveen 1.22.23
53 Klaas v.d.Koij Damwoude SV Friesland 1.23.22
54 Simone Seldenthuis Zevenhuizen L.Gr.Nienoord 1.23.39
55 Sjirry Beijaaed Sint Nicolaasga AV Heerenveen 1.23.42
56 Joop Claus Gorredijk Geen 1.24.00
57 Jelco Blok Nieuwehorne Geen 1.24.24
58 George Jan Blok Nieuwehorne Geen 1.24.24
59 Elly Bijlsma Terband AV Heerenveen 1.24.58
60 Jan v.d.wal Stiens SV Friesland 1.25.31
61 Marten de Vries Buitenpost Geen 1.25.31
62 Anna Hummel Zevenhuizen L.Gr.Nienoord 1.25.39
63 Karel Moojen Beetsterzwaag SV Friesland 1.26.35
64 Chris Fahner Leeuwarden Lionitas 1.26.35
65 Ton Baris Valkenburg Geen 1.27.07
66 Hans Nagtegaal Grou Lionitas 1.27.07
67 Tiny wouda Kollum SV Friesland 1.27.39
68 Sjouke Veldhuizen Wolvega Geen 1.28.06
69 Elzo Bloem Meeden Geen 1.28.15
70 Jos Tempelman Goutum SV Friesland 1.29.08
71 Miranda Tehubijkluw Drachten Impala 1.29.29
72 Tiny de Jong Wolvega AV Start’ 78 1.29.45
73 Carolien Rudolphy Gorredijk Kortezwaag 1.29.48
74 Klaas Peereboom Heerenveen AV Heerenveen 1.30.29
75 Rias Zijlstra Joure Geen 1.30.42
76 Sandra v.d.Zwan Heerenveen AV Heerenveen 1.31.00
77 René Visser De Knipe Geen 1.31.34
78 Anita Blankvoort Wolvega AV Start’ 78 1.31.47
79 Teun v.d.Meij Tzum SV Friesland 1.31.47
80 Frank Klapdoor De Knipe AV Heerenveen 1.32.04
81 Michel Bakker Heerenveen AV Heerenveen 1.32.05
82 Andries Oenema Heerenveen AV Heerenveen 1.32.09
83 Caroline v.d.Goot Heerenveen AV Heerenveen 1.32.30
84 Karin Boersma Sint Nicolaasga AV Heerenveen 1.32.35
85 Piet de Vos Emmeloord SV Friesland 1.32.36
86 Fedde Veenstra Hoornsterzwaag Geen 1.32.59
87 Jouke Andringa Oudehorne AV Heerenveen 1.33.10
88 Roelie Kooistra Heerenveen AV Heerenveen 1.33.11
89 Anja Jongsma Katlijk AV Heerenveen 1.33.12
90 Nico Sikkes Nieuwebrug AV Heerenveen 1.33.14
91 Bonne de Haan Twijzelerheide L.Cl.Burgum 1.36.42
92 Febo Perdok Heerenveen AV Heerenv/SV Frl. 1.38.01
93 Joke Cremer Gorredijk SV Friesland 1.38.01
94 Regina Liekelema Drachten Geen 1.40.02
95 Renaldo Koopman Oldeberkoop Geen 1.40.04
96 Joop Boonstra Leeuwarden SV Friesland 1.40.37
97 Douwe Bethlehem Tjalleberd Geen 1.40.37
98 Oebele Annema De Knipe SV.Pauwenburg 1.43.15
99 Riekele Koopman Bontebok Geen 1.44.46
100 Tjitske Koopman De Knipe Geen 1.44.46
101 Jippe Bokma Leeuwarden SV Friesland 1.45.36
102 Dick v.d.Goot Heerenveen Geen 1.46.25
103 Hans Helder De Knipe AV Heerenveen 1.52.50
10 km.
Naam Woonplaats Vereniging Tijd
1 Albert v.d.Ziel Berlikum SV Friesland 37.28
2 Wiebe Koopmans Ijsbrechtum SV Friesland 38.25
3 Wim Bakker Terschelling SV Friesland 38.47
4 Jan de Vries Drachten Impala/SV Frl. 39.25
5 Gerald Hoogeveen Bolsward Horror/LAB 39.35
6 Gerrit Duits Sneek SV Friesland 39.40
7 Teade Rispens Heerenveen AV Heerenveen 39.37
8 Freddie Bouma Steenwijk AV Start’78 39.42
9 Chris van Dijk Terschelling SV Friesland 41.23
10 Stefan v.d.Wal Drachten SV Friesland 41.26
11 Edward Hilgenga Harlingen Geen 41.27
12 Meine v.Koeveringe Leeuwarden Geen 42.16
13 Jouke Posthumus Rottevalle ATC’75 42.17
14 Jan Sytze Jonker Terwispel Geen 42.25
15 Wilco Berga Terwispel Geen 42.29
16 Harm Alberts Harlingen SV Friesland 42.40
17 Syb v.d.Ploeg Wijtgaard SV Friesland 42.48
18 Tineke v.d.Vliert Sneek Horror 42.50
19 Ed v.d.Steeg Veenwouden SV Friesland 42.52
20 Klaas Jan v.d.Kooi Burgum Geen 43.19
21 Meine Hoitsma Kollum SV Friesland 43.27
22 Teun v.Garderen Uffelte Geen 43.38
23 Wim Loos Groningen Groningen Atletiek 44.16
24 Peter de Vries Franeker SV Friesland 44.34
25 Klaas willem Zwaagstra Ylst Horror 44.54
26 Inge Wulffelé Leeuwarden Lionitas/SV Frl. 45.11
27 Bart b.d.Leij Gorredijk Geen 45.28
28 Thomas Klabbers Gorredijk Geen 45.39
29 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 45.43
30 Hieke Postma Oosterstreek AV Heerenveen 46.06
31 Tessa Boot Sneek Horror/LAB 46.22
32 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 46.38
33 Alfons v.Vliet Leeuwarden SV Friesland 41.00
34 Nolle Lam Elahuizen SV Friesland 46.42
35 Willem v.Zutphen Wirdum SV Friesland 46.46
36 Geke Venema Easterlittens SV Friesland 46.51
37 Cees Boxum Tuk Geen 46.55
38 Itty Speelman Heerenveen AV Heerenveen 47.00
39 Rona Aal Drachten Geen 47.54
40 Anneke Breidenbach Zwolle SV Friesland 48.08
41 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 48.38
42 Allard v.d.Meer Eindhoven Geen 48.39
43 Hilbert de Vries Opeinde Geen 48.40
44 Herman Wassenaar Menaldum SV Friesland 49.21
45 Bennie Moed Steenwijk Geen 49.30
46 Domien Mulder Joure SV Friesland 49.42
47 Johan Zwerver Leeuwarden SV Friesland 49.47
48 Anita v.d.Wal Harlingen SV Friesland 49.48
49 Lieuwe Dijkstra Oosterwolde Invictus 49.49
50 Edwin Deelstra Leeuwarden SV Friesland 49.56
51 Renata Veltman Wapenveld De Gemzen 50.11
52 Jaap Dijkstra Franeker SV Friesland 50.15
53 Nujnke v.d.Velde Heerenveen AV Heerenveen 50.21
54 Erik Wubs Gorredijk Geen 50.30
55 Jetty v.Delden Joure SV Friesland 50.34
56 Jan Wester Drachtstercomp. L.Gr.Opeinde 50.34
57 Wietze Westerhuis Marum Impala 51.03
58 Elsbeth Rispens Gorredijk AV Heerenveen 51.12
59 Peter de Jong Oranjewoud AV Heerenveen 51.20
60 Ele Boskma Leeuwarden SV Friesland 51.22
61 Rixte Stoker Joure SV Friesland 51.26
62 Karin Danhof Irnsum SV Friesland 51.48
63 Jouke Douma Burgum L.Cl.Burgum 51.49
64 Johan Wijngaarden Heerenveen AV Heerenveen 51.50
65 Martine Oosterloo Beetsterzwaag Geen 51.55
66 Timo v.Buiten Gorredijk Geen 52.11
67 Tineke Bajema Wommels L.Gr.Wommels 53.05
68 Leo v.Herksen Marum SV Friesland 53.08
69 Symen Sipma De Knipe Geen 53.17
70 Rinze Kootstra Harlingen SV Friesland 53.18
71 Rinse Tichelaar De Knipe Geen 53.21
72 Marieke v.houten Leeuwarden Friesche Doorlopers 53.22
73 Gerben Brouwer Sneek SV Friesland 53.27
74 Johan Haitsma De Knipe Geen 53.32
75 Liesbeth v.Zalinge Dronrijp SV Friesland 53.32
76 John Melein Joure Roadrunners 53.36
77 Jikke v.d.Berg Nijbeets AV Heerenveen 53.38
78 Eppie de Haan Oudehorne AV Heerenveen 53.55
79 Evelien Mandemaker Nieuwehorne AV Heerenveen 54.22
80 Fennie Rinzema Garijp Geen 54.23
81 Marijke Terpstra Nieuwehorne AV Heerenveen 54.23
82 Jans Jagt Klazienaveen Marathon Drenthe 54.35
83 Wybrand de Groot Veenwouden SV Friesland 54.41
84 Alie Kuipers Gorredijk AV Heerenveen 54.51
85 Anita Boonstra Heerenveen AV Heerenveen 56.09
86 Wilma Hemstra Weidum SV Friesland 56.09
87 Jeen Bruinsma Katlijk Langezwaag SV 56.09
88 Jan Werkman Langezwaag Geen 56.35
89 Wietze v.d.Ende Langezwaag Langezwaag SV 56.38
90 Cees van Nijnatten Drachten Geen 56.49
91 Lubbert Kloosterman Zwaagwesteinde Geen 57.01
92 Herman Wassens Leeuwarden Lionitas 57.26
93 Marianne de Boer Heerenveen Geen 57.27
94 Hans van Egmond Drachten Impala 57.31
95 Minke Oord Joure SV Friesland 58.02
96 Brenda Jansma Kampen Geen 58.08
97 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland 58.21
98 Marius Popma Heerenveen AV Heerenveen 58.23
99 Marjon Lutter Zwolle Geen 58.39
100 Toos Koning Oudehorne Geen 58.47
101 Jelanda Kloosterman Hoornsterzwaag Geen 58.47
102 Gjalt Klijnstra De Knipe Geen 59.04
103 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 59.19
104 Johan v.d.Werf Bolsward SV Friesland 59.31
105 Anneke Sijtsma Leeuwarden SV Friesland 59.58
106 Jan Kalsbeek Stiens SV Friesland 1.00.18
107 Sabine Bomas Giekerk L.Gr.Leeuwarden 1.02.59
108 Marcel Bomas Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.02.59
109 Eppie v.d.Veer Oudebildtzijl Geen 1.04.14
110 Baukje Gietema Amsterdam Geen 1.04.17
111 Bauke Pastoor Langezwaag Kortezwaag 1.04.17
112 Patrick Dijkhuizen Sneek SV Friesland 1.05.27
113 Minke Jeeninga Luxwoude Kortezwaag 1.05.43
114 Ina Veenstra Sint Nicolaasga AV Heerenveen 1.05.49
115 Lies de Vries Broek AV Heerenv/SV Frl. 1.06.34
116 Herman Hoekstra Leeuwarden SV Friesland 1.06.34
117 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas/SV Frl. 1.06.34
118 Jan Willem Bethlehem Tjalleberd Geen 1.06.45
119 Bettie Helffrich Langezwaag Geen 1.11.44
120 Jeroen Boshuijzen Leeuwarden Geen 1.11.46
121 Will Boshuijzen Zoetermeer Geen 1.11.46
122 Wilma v.Teijen Lippenhuizen Geen 1.12.59
123 Matthijs Verkuijl Sneek Horror/SV Frl. 1.15.03
124 Ariana Kuipers Drachten Impala 1.16.38
5 km
Naam Woonplaats Vereniging Tijd
1 Joost ter Doest Beetsterzwaag Impala 18.45
2 Roelof de Roos Leeuwarden Geen 19.11
3 Jappie Doller Waskemeer SV Friesland 19.14
4 Geart Jorritsma Sneek AV Heerenveen 19.29
5 Folkert Visser Burgum Impala 21.48
6 Guido Levrink Drachten Geen 21.56
7 Mark From Langezwaag Langezwaag SV 22.00
8 Erwin From Langezwaag Langezwaag SV 23.59
9 Renco v.d.Weide De Knipe Geen 25.27
10 Jan v.d.Beukel Berlikum SV Friesland 25.30
11 Leroy de Jager Langezwaag Geen 25.50
12 Rixt Leenstra Heerenveen Geen 26.04
13 Mare v.d.Weg Ouwsterhaule AV Heerenveen 26.13
14 Berber Akkerman Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 26.17
15 Sandra Boxum Tuk AV Start’ 78 26.25
16 Christine Douma Burgum L.Cl.Burgum 25.44
17 Fiona van Es Oldeholtpade AV Heerenveen 27.23
18 Durkje Keizer Goutum SV Friesland 27.27
19 Sjanita v.Barneveld Heerenveen Geen 27.40
20 Matthijs Streekstra Langezwaag Geen 27.54
21 Jolanda Groen Langezwaag Geen 28.34
22 Ella v.d.Berg Oosterwolde Invictus 28.43
23 Marijan v.Dam Nieuwehorne AV Heerenveen 29.24
24 Lisa de Roos Heerenveen Geen 29.49
25 Linda Peereboom Heerenveen Geen 29.49
26 Henk de Jong De Knipe Geen 30.06
27 Piet Kerstholt Groningen SV Friesland 30.09
28 Jeannette v.d.Mei Tjalleberd Advendo 30.13
29 Aly Leijendekker Tjalleberd Geen 30.17
30 Nynke Bosma De Knipe Geen 30.37
31 Astrid Zijlstra Lekkum SV Friesland 30.47
32 Ellen Kruis Oudeschoot Geen 30.49
33 Dinie Lap Langezwaag Geen 30.49
34 Jan v.d.Hoek Sint-Anna SV Friesland 31.01
35 Suzan van Dijk Jubbega Geen 31.16
36 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 31.18
37 Dirk v.Beelen Hurdegarijp Geen 31.27
38 Thijs Nuwolt Langezwaag Geen 31.44
39 Grietje Boxum Tuk AV Start’ 78 32.11
40 Esmeralda Lachevre Parijs Geen 33.21
41 Anouk de Vries Franeker SV Friesland 33.21
42 Gerda v.d.Meer Luxwoude Geen 33.35
43 Karin Comello Luxwoude Geen 33.45
44 Karin Stelma Luxwoude Geen 33.45
45 Kaya Boonstra Langezwaag Geen 34.51
46 Tjalke Boonstra Langezwaag Geen 34.51
47 Wout de Jong Oudehaske Geen 35.46
48 Geert Sierdsma Luinjeberd Geen 35.50
49 Siep Tilstra Harlingen SV Friesland 35.51
50 Klaas Duits Sneek SV Friesland 35.51
51 Aize Dijkstra Langezwaag Geen 36.13
52 Jan Dijkstra Langezwaag Geen 36.13
53 Jetty Haaijer Langezwaag Langezwaag SV 37.32
54 DJ.Lycklama â Nijeholt Langezwaag Geen 37.34
55 Eize de Jong Langezwaag Langezwaag SV 37.43
56 Mirjam v.d.Wal Langezwaag Langezwaag SV 37.58
57 Jirina de Vries Langezwaag Langezwaag SV 41.21
58 Demi Hoekstra Langezwaag Geen 42.05
59 Astrid Hoekstra Langezwaag Geen 42.06
60 Annelies Siebenga Langezwaag Geen 42.51
61 Berend Schreuder Zweeloo SV Friesland 42.51
62 Wybren Visser Harlingen SV Friesland 55.00
2.5 km.
1 Jarin v.d.Kooi Burgum Impala 8.42
2 Jasper Rispens Gorredijk Geen 8.49
3 Jordy Harmelink Langezwaag Langezwaag SV 9.56
4 Stijn Otten Langezwaag Langezwaag SV 10.09
5 Ilja v.Dam Nieuwehorne Pauwenbrug SV 10.11
6 Wout Nuwolt Langezwaag Geen 10.18
7 Jelmer Hoekstra Langezwaag Geen 10.42
8 Alex v.Dam Nieuwehorne Udiros 10.47
9 Kim v.d.werf Sint Nicolaasga Geen 10.49
10 Max glazema Langezwaag Langezwaag SV 10.54
11 Remko Hoekstra Langezwaag Geen 11.03
12 Mila Mellema Langezwaag Advendo 11.58
13 Lisa Glazema Langezwaag Langezwaag SV 11.59
14 Krista Harmelink Langezwaag Langezwaag SV 12.17
15 Rixt Haaijer Langezwaag Geen 13.27
16 Tjisse Haaijer Langezwaag Geen 14.03
17 Gelbrich Haaijer Langezwaag Geen 14.08
18 Kelvin de Jager Langezwaag Geen 14.16
19 Wessa de Haan Oudehorne Udiros 14.19
20 Andries Lycklama a Nije Langezwaag Langezwaag SV 14.43
21 Jildou Haaijer Langezwaag Geen 14.43
22 Jacob Ijselstein Langezwaag Geen 14.56
23 Anne Wierenga Langezwaag Langezwaag SV 16.28